Meget at spare med trykuafhængige ventiler

Annonce – Dato 29 okt 2019

Belimo har udviklet, produceret og solgt ventiler i 20 år: Traditionelle ventiler, trykuafhængige ventiler og de seneste år også intelligente elektroniske flow- og energi-ventiler. Energiventilerne måler den afsatte varme eller køling i kredsen og giver feedback analogt og/eller via buskommunikation samt Cloud. Og energiventilen kan sørge for at der kun afsættes den ønskede effekt i kredsen, uanset variationer i tryk og fremløbstemperatur.

Meget at spare med trykuafhængige ventiler

Lettere indregulering giver besparelser

Foruden en stabil drift, giver de trykuafhængige ventiler – og herunder energiventilerne – store fordele allerede ved indregulering. Traditionelle ventiler er oftest billigere i indkøb, men de kan nemt blive et dyrt bekendtskab, allerede når de skal indreguleres. Især i store bygningsinstallationer. Det tager lang tid, fordi alle ventiler skal indreguleres individuelt.

”Der kan være store omkostninger ved at indregulere store installationer med traditionelle ventiler” siger Ole Fornill fra Belimo, ”de trykuafhængige ventiler kan hurtigt være tjent ind ved en lettere indregulering – og ved billigere drift. Hvis den traditionelle ventilløsning ikke bliver indreguleret 100 % korrekt, bliver dén løsning dyr i drift”.

Traditionelle ventiler forudsætter desuden, at fortrykket er jævnt og stabilt. I praksis er der altid tider med spidsbelastning, hvor fortrykket falder, fordi mange zoner trækker på flowet samtidig.

 

Spar også på pumpeenergien

Man gør driften lettere og mere overskuelig ved at vælge Belimos trykuafhængige ventiler. Man kan desuden spare meget energi til pumperne, når man vælger at installere energiventiler. Energiventilen viser nemlig også hvornår det ikke giver mening at pumpe mere vand ud i kredsen. Man undgår at skruer ekstra op for pumpen – og dermed dens energiforbrug – uden at få ekstra effekt for pengene.

”Over et bestemt flow på veksleren kommer der ikke mere varme eller køling, så dér opnår man kun at øge energiforbruget ved at skrue op for pumpen. Blandt andet i Tyskland har vi set projekter, hvor merprisen på energiventiler er tjent ind på få måneder, fordi man har sparet 50 % af pumpeenergien”, slutter Ole Fornill.