Moderne ventiler giver markante energibesparelser

Annonce – Dato 10 jan 2023

I en tid med stigende energipriser – selv på fjernvarme – er det vigtigt at finde energibesparelser. Ét af de steder, der ofte overses, er om varmeanlægget reelt udnytter varmen godt nok? Mange steder leder anlægget blot mere varmt vand ind over varmevekslerne, men det giver ikke mere varme i området, hvis vekslerne ikke kan udnytte varmen fra det ekstra vand. Så bliver temperaturen på returløbet blot højere og varmeudnyttelsen ringere.

ventiler fra belimo giver markante energibesparelser

Ventiler giver bedre varmeudnyttelse

Belimo tilbyder flere ventiltyper, der sikrer en bedre udnyttelse af varmen. Fordi de f.eks. regulerer i forhold til en ønsket flowmængde eller ud fra temperaturforskellen, delta-T, mellem frem- og returløb.

Flow-ventiler begrænser vandmængden

Flowventiler, også kendt som EPIV4, indstilles med et max-flow – ud fra hvor meget varme, den aktuelle varmeveksler kan optage. Så begrænser ventilen vandmængden – uanset hvor meget der skrues op – så veksleren ikke får for meget. ”Der er meget varme og energi at vinde, hvis man kan styre vandet,” understreger Belimo Danmarks direktør, Ole Fornill, ”så man udnytter varmen optimalt og ikke sender varmt fjern-varmevand tilbage i systemet.” Flowventilen sikrer samtidig, at der ikke mangler varmt vand i nogle områder. Når ventilerne ikke giver mere vand til hvert område, end de er indstillet til, er der vand nok til at give varme i alle områder.

Læs mere her

Belimo ventiler sikrer bedre varmeudnyttelse Flow-ventiler begrænser vandmængden

Energiventiler styrer varmeudnyttelsen

De mere avancerede energiventiler kan regulere efter hvor god varmeudnyttelsen er. Her indstilles en ønsket temperaturforskel, delta-T, mellem tilløbs- og returløbsvandet. Og så sørger ventilen for at levere den ønskede varmeudnyttelse. Det giver et virkelig energieffektivt an-æg. ”Belimo har leveret energiventiler i 12 år – med succes, så vi har mange og gode erfaringer med det,” fortæller Ole Fornill og tilføjer: ”Vi ved, det virker.” De nyeste energiventiler kan endda levere data om varmeforbruget, der er så præcise, at de kan bruges til varmeafregning – certificeret i henhold til den europæiske EN 1434/MID.

Læs mere her

Få mere at vide om, hvordan de rette ventiler kan energioptimere HVAC-anlæg og samtidig ofte forbedre komforten.

Læs mere her

Mere om produktet Flowventil

Flowventil

Belimos nye elektroniske flow-ventil giver indblik og fuld udbytte af vandet

Produktoversigt

Produktoversigt

Se brochuren her

Læs mere

Effektiv planlægning med BIM