Vælg en effektiv og pålidelig løsning til dit HVAC-anlæg

Annonce – Dato 25 mar 2021

Det dyreste HVAC-anlæg er ofte billigt i anskaffelse. Med 20 års levetid på et anlæg er energiforbrug, vedligehold og andre driftsomkostninger langt den største udgift. Helt op til 90 %. Anskaffelsesprisen er derfor ubetydelig i anlæggets livstidsomkostninger – ja, faktisk kan livstidsomkostningerne blive lavere, hvis du tænker på energibesparelse, pålidelighed og holdbarhed i anskaffelsesfasen.

SELVRENSENDE KUGLEVENTILER LUKKER TÆT I HELE LEVETIDEN

Læs mere om effektive og pålidelige løsninger her

Elektriske motorer sparer på energien

For eksempel bruger elektriske ventilmotorer langt mindre energi end termiske ventilmotorer. Varmetabet er langt større i termiske motorer, og i øvrigt reagerer de elektriske motorer hurtigere. Dermed går der længere tid, før anlægget reagerer på ændringer – så temperaturen i bygningen er længere om at nå det ønskede leje. De elektriske motorer er både mere effektive og energibesparende.

Selvrensende kugleventiler lukker tæt i hele levetiden

Man opnår også store besparelser på driftsomkostningerne ved at have selvrensende kugleventiler i anlægget. Kugleventilerne drejer selv kalk og skidt af, så de lukker stadig tæt efter mange år. Almindelige sædeventiler bliver ofte utætte med tiden, fordi kalk og skidt bliver hængende i ventilen. Anlæg med utætte ventiler kræver mere vand for at opnå den ønskede køling eller opvarmning. Det betyder også et større energiforbrug.

Læs mere om reguleringsventiler

Energiventiler giver pålidelig drift

Med energiventiler som Belimos får man desuden mulighed for at optimere driften. Ventilen måler og regulerer selv, så den leverer det ønskede flow eller den ønskede effekt til kredsen. Man får samtidig mulighed for at overvåge anlæggets drift – også uden at være i bygningen – takket være BUS-kommunikation. 

Læs mere om energiventiler

Læs mere om BUS-kommunikation

Tænk langsigtet – spørg Belimo

Spørg Belimo om ventilmotorer, selvrensende kugleventiler, BUS-kommunikation og energiventiler. Du kan også få god vejledning om dimensionering af anlæg, og om hvordan du får lave driftsomkostninger.

Kontakt Belimo på tlf. 8652 4400 eller mail