Få mere værdi ved at opgradere frem for blot at renovere

Annonce – Dato 5 Dec 2023

Spar op til 20, 35 eller 55% af energiforbruget i dit gamle HVAC-system Spar op til 20, 35 eller 55 % af energiforbruget i dit gamle HVAC-system.

Bygninger er skabt til at stå i mange år, men deres installationer bør moderniseres undervejs. Teknologien bliver hele tiden bedre, så der er store gevinster at hente, hvis f.eks. HVAC-systemet er lige så gammelt som bygningen selv. Alene de seneste fem år er udviklingen gået så stærkt, at ny HVAC-teknologi giver energibesparelser og forbedret komfort – og nogle bygninger har stadig 30-40 år gamle anlæg!

Grib muligheden for at opnå besparelser

Heldigvis er det ikke nødvendigt med de helt store forandringer for at opnå energibesparelser på 20, 35 eller 55 %. Belimo anbefaler, at man udnytter vedligeholdelse og renovering til at opnå effektivisering: ”Ofte skifter man blot 1-1 – en gammel sædeventil med en ny sædeventil omtrent magen til,” fortæller Ole Fornill fra Belimo Danmark: ”Man udskifter ’plejer’ med ’plejer’, men det opnår man ikke megen forbedring af.” Energiforbedringerne og -besparelserne kommer, når man retrofitter i stedet for blot at renovere.

Retrofit+ i stedet for blot at renovere

Retrofitting er, når man skifter til nye enheder, men ellers bevarer systemet. Belimo kalder det Retrofit+ når man i stedet skifter til smarte, energibesparende løsninger, enten på komponent niveau – eller mere omfattende efter ønsker/behov. Det behøver ikke kræve store projekter som udskiftning af kedler e.lign. Det er blot komponenterne rundt i anlægget, som kan erstattes med ny teknologi. Det kan gøres zone for zone, og det giver markante energibesparelser. ”I stedet for kun at udskifte en enkelt ventil, så bør man kigge på helheden – tage en tur op i helikopteren og se, hvordan man får styr på energiforbruget,” fortsætter Ole Fornill: ”hvis nu vi sætter smarte ventiler ind, kan vi også bedre leve op til de energikrav, der er på vej lige om lidt."

Stigende opmærksomhed om bygningers energiforbrug

Der er allerede lovkrav til bygningers energiforbrug – og der er flere på vej. Der er også forventninger og ønsker fra flere og flere virksomheder, som vil gerne føre en ansvarlig klimapolitik, ligesom flere og flere private stiller krav til deres bolig. Både købere og lejere. I dag kommer 40 % af verdens udledning af drivhusgasser fra bygninger, så det er indsatsen værd at reducere det daglige energiforbrug og den dertil hørende udledning.

Store besparelser selv ved mindre indsats

Du kan bruge Belimo Retrofit+ i HVAC på flere niveauer. Fra en helt simpel opdatering af anlæggets komponenter til moderne teknologi, til at gentænke og optimere hvordan anlægget ville være lavet i dag.

Gamle termoelektriske aktuatorer og sædeventiler har et stort varmetab og spild af energi gennem utætheder. Det sparer du, blot du skifter til moderne, selvrensende kugleventiler og elektroniske aktuatorer. Du øger besparelsen, hvis du gør systemet trykuafhængigt med dynamiske flowventiler og bedre styring. Hvis du installerer sensorer og lader behovet i hvert rum bestemme varme og ventilationsgrad. Belimo har teknologien og effektive hjælpeværktøjer til at finde de rette, moderne komponenter til at retrofitte dit anlæg.

Læs mere om retrofitting, og hvordan Belimo gør det nemt at finde de rette, moderne komponenter til dit HVAC-anlæg. Og hvor store energibesparelser, du kan opnå. Klik ind på belimo.dk/retrofit-plus
Eller kontakt Belimo på info@belimo.dk eller tlf. 8652 4400.