Avanceret søgning

Tagmaterialer (24.)

Tagmaterialer er en samlet betegnelse for de materialer, der anvendes til den afsluttende tagbelægning på bygningen. Valg af tagmaterialer afhænger bl.a. af holdbarheden, den nødvendige vedligeholdelse og prisen.

Typer af tagmaterialer

 • Zink i form af bånd og plader anvendes især til beklædning af kviste, inddækninger, skotrender m.m., men også til hele tage, udført som falsdækning eller listedækning.

 • Kobber i form af kobberplader, kobberbånd eller kobberbaner er et alternativ til zink, men dyrere og meget holdbart.

 • Aluminiumtage er sammenvalsede af aluminium-profilbaner.

 • Ståltagplader leveres med forskelig profilering, lægges som overlægsplader.

 • Naturskifertage lægges som dobbeltdækning med forskudte fuger på et underlag af brædder.

 • Kunstskiferplader fremstillet af fibercement er et billigere alternativ til naturskifer og lægges på samme måde.

 • Betontagsten er fremstillet af sand, vand, cement og forskellige farvepigmenter.

 • Tegltagsten er fremstillet af brændt keramisk ler og leveres som vingetagsten, vingefalstagsten, falstagsten, teglskifer og bæverhaler. For at forbedre holdbarheden kan de leveres overfladebehandlede, fx glaserede. Tegltagsten kræver for de fleste typers vedkommende et undertag, med mindre hældningen er over 40°.

 • Bølgepladetage er baseret på bølgeplader, fremstillet af fibercement, der lægges som overlægsplader.

 • Tagpaptage opbygges af 2 lag asfaltpap oven på et plant og jævnt underlag af brædder eller plader.

 • Tagfolier er baseret på højpolymerplast, armeret med polyestervæv eller glasvæv.

 • Bitumentage er baseret på polymermodificeret bitumen, armeret med glasvæv og polyesterfilt.

 • Gummidugtage er baseret på en homogen EPDM- eller butylgummidug, der samles ved varmluftsvejsning.

 • Plasttagplader er fremstillet af polycarbonat eller PVC. Kan anvendes, hvor Bygningsreglementet ikke foreskriver brandmæssig egnet tagdækning, fx på carporte eller udestuer.

 • Grønne tage er tage med vegetation, fx sedum (stenurt), græs eller mos, men også tage opbygget som haver i terræn med stauder, buske og træer, samt belægninger.

 • Tagspån til spåntækning udføres som trelags dækning med savskåret lærk, eg, Western Red Cedar eller akacietræ, fastgjort med rustfri søm eller klammer.

 • Et undertag er et ekstra beskyttende lag under tagbeklædningen, der sikrer mod indtrængende fugt i form af regn eller fygesne. Undertaget ligger ofte 6-8 cm under den øverste tagbelægning og kan fx bestå af træplader med eller uden tagpap eller en tagdug af plast. Valget af undertag afhænger af den yderste tagbelægning og af tagets hældning. Fx kræver de fleste tegltage et undertag, med mindre hældningen er mere end 40 grader. 

 • Tagrender og nedløbsrør fremstilles som systemløsninger af galvaniseret stål, zink og hård PVC.

+ Vis alle referenceprojekter

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Tag, tagbelægning, ydertag, tagsten, pladetag, tagspån, grønne tage.