Avanceret søgning

Vej og Trafik (14.)

Udendørsbelægninger anvendes til at opnå et stabilt og fast område, hvor køretøjer og mennesker kan færdes komfortabelt og ubesværet. Udendørsbelægninger til veje, indkørsler, parker og haver kan være:

  • Asfalt, der anvendes, hvor trafikintensiteten er høj og sliddet derfor også stort.

  • Grus er velegnet til stier, legepladser og områder med lavere belastninger.

  • Perlesten er velegnet til mindre områder, fx stier og små pladser i haver.

  • Natursten i form af brosten, chaussésten, kantsten og fliser anvendes, hvor der ønskes en holdbar løsning af høj æstetisk værdi.

  • Belægningsklinker kan anvendes på alle slags arealer, også med biltrafik.

  • Betonbelægningssten leveres i mange forskellige typer: Betonbrosten, betonklinker, industribelægningssten SF-sten og græsarmering.

  • Betonfliser leveres som modulfliser på 30, 40 og 50 cm, fortovsfliser, storformatfliser, bordurfliser, sekskantede fliser og taktilfliser med knopper til vejledning af blinde og svagtseende.

Autoværn er rækværker, som skal begrænse personskader, hvis et køretøj utilsigtet forlader vejen. Autoværnet skal kunne indfange køretøjet og lede det langs autoværnet eller tilbagekaste det i en vinkel, hvor der er minimal skadesrisiko for passagererne. Autoværn opsættes også for at køretøjer kan undgå kollision med bygninger, store træer, skilte og master samt som afskærmning ud til farlige skråninger. I midterrabatter opsættes autoværn for at undgå frontalkollisioner med modkørende trafik. 

Støjskærme mod motorveje, jernbaner og anden støjende færdsel kan etableres med gabioner (stenfyldte stålnet), galvaniserede stolper af stålprofiler og præfabrikerede sektioner med galvaniseret stålramme og udfyldning af fx kokosfibre eller klinkbeklædte lydhegn af træ, opbygget om en sandwichkerne af 50 mm mineraluld. Støjhegn beklædt med træ giver utallige muligheder for at tilpasse udseendet til omgivelserne.

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Vej, trafik, trafiksikkerhed, asfalt, grus, belægning, autoværn, støjskærm.