Avanceret søgning

El, Tele, Data (80.)

Gulvvarme giver en behagelig varme i hele gulvet, og en bedre varmefordeling end radiatorer. Der findes to typer gulvvarme: vandbaseret og el-baseret.

El-gulvvarme kan lægges direkte oven på det eksisterende gulv, hvis der er plads til det. De elektriske varmeslanger fylder ikke meget, og det er nemt at lægge et nyt gulv ovenpå. Fordelen ved el-gulvvarme er, at den er let og billig at installere. Til gengæld er den dyrere i drift end vandbaseret gulvvarme.

Det er blevet meget almindeligt at supplere el-varme med en luft til luft-varmepumpe, der ganske vist også er el-drevet, men som udnytter strømmen cirka tre gange så godt som el-radiatorerne.

Opvarmning med el-radiatorerer en simpel form for opvarmning, baseret på glødetråde indbygget i et kabinet af stål.

Der findes to forskellige typer el-radiatorer:

  1. Den konventionelle el-radiatormed glødetråde af stål, der bliver varme ved at der ledes netspænding igennem dem.

  2. Den oliefyldte el-radiator, hvor et elektrisk varmelegeme varmer olien i radiatoren op. Idéen med denne er at en påkoblet termostat sørger for at en valgt temperatur holdes konstant, på samme måde som en vandopvarmet radiator, hvilket sparer på strømforbruget.

El-radiatorer er den dyreste form for opvarmning, til gengæld er de nemme at installere, holder i ca. 30 år og kan tilsluttes husets faste installation, så man undgår at skulle bruge en stikkontakt til hver radiator.

Elektrisk installationsmaterielomfatter en lang række produkter, som knytter sig til el-installationer, kabler, elektronik og strømføring. Det drejer sig bl.a. om el-tavler, gruppeafdækning, ledninger og kabler, sikringer, stikdåser, stikkontakter, stikpropper, tænd- og sluk-automatik og meget mere.

De såkaldte gulvstik er efterhånden blevet meget udbredte, fordi de giver stor frihed ved tilslutning og placering af udstillingsmontrer, projektorer, gulvbelysning m.m. Gulvstik kan monteres i færdige betongulve eller trægulve eller de kan støbes ind i gulvet fra starten.

Elektrisk styrings- og reguleringsudstyrer apparater og instrumenter til styring og regulering af elektrisk strøm i middelspændings- og lavspændingsområdet.

Audiovisuelt udstyr og audiovisuelle anlæg formidler lyd-, lys- og billedinformationer i f.eks. auditorier, diskoteker, hoteller, kantiner og lignende. Der er som oftest tale om integrerede medieløsninger, hvor kabler, elektronik og højttalere er installeret så lidt synligt som muligt. AV-anlæg omfatter ligeledes videoovervågningsanlæg.  


Nyhedsarkiv

Nøgleord: Elmateriale, elektronikudstyr, elektronikmateriale, elektronikkomponenter, elektronikkomponent, elektronik, gulvvarme, stikkontakter, radiatorer, opvarmning.