Avanceret søgning

Elevatorer og lifte (42.)

Elevatorer benævnes som regel efter deres anvendelse: bil-, båre-, gods-, hospitals-, køkken-, person-, senge- og skibselevatorer. En elevator består af en elevatorstol, der er åben i den ene eller begge sider, kører vertikalt i en skakt med døre ud for etagerne og transporterer mennesker eller varer fra et niveau til et andet.

Der findes tre typer af elevatorer:

  1. Tovbårne elevatorer: der drives af elektromotorer og ståltove og anvendes til store løftehøjder, høje hastigheder og mange starter.

  2. Hydrauliske elevatorer: der hæves og sænkes ved hjælp af hydrauliske trykcylindre. De anvendes, hvor der er behov for kortere løft med mindre hastigheder (0,3 – 1,2 m/s) og med en godsvægt fra 100 kg til 10 ton.

  3. Tandstangselevatorer: hvor løftebevægelsen sker via en tandstang med elektrisk drevet tandhjul. Denne type elevator anvendes som arbejdsplatform i forbindelse med montage-, reparations- og andet arbejde i højden, fx facaderenovering og vinduesudskiftning.

Lifte kan opdeles i følgende typer:

  • Mobile arbejdslifte med lodret forskydelig arbejdsplatform. *Elevatorlifte, som er lodretkørende og tandstangsdrevne lifte til persontransport. Løftehøjden er begrænset til 20 m., max. 5 stop og belastninger op til 325 kg.

  • Platformlifte til transport mellem to niveauer. *Trappelifte eller stolelifte der fås til både ligeløbs-, repose-, halv- og kvartsvingstrapper. *Handicaplifte der dækker over elevatorlifte, platformlifte, kørestolslifte, trappelifte, personlifte og personløftere.

  • Godslifte til transport af tungt gods mellem to niveauer.

  • Rampelifte, der anvendes i forbindelse med omladning af gods.

  • Læssebroer, der er en specielt udviklet lift til udligning af niveauforskelle.

  • Løfteborde, der er elektrohydrauliske lifte til hævning og sænkning af gods, ofte udført som enkeltsaks- eller dobbeltsakskonstruktioner.

  • Sakselifte, der er opbygget at ét eller flere sæt saksearme med stor løftehøjde.

Rulletrapper er trapper, hvis trin bevæger sig op- eller nedad mellem to planer med en hastighed mellem 0,5 og 0,75 m/s. De leveres med stigningsvinkler på 27,3°, 30° og 35°. Og rullefortove er fortove, der kan transportere personer både horisontalt og mellem etager, og de leveres med stigningsvinkler fra 0° til 12°.


Nyhedsarkiv

Nøgleord: Elevator, elevatorer, lifte, lift, hydraulik, elevatorstol, tovbårne elevatorer, rullefortov, rulletrappe.