Avanceret søgning

Monteringsfærdige elementer (40.)

Begrebet monteringsfærdige elementer i byggeriet omfatter:

Præfabrikerede bygningsdele af beton, der igen omfatter betonbjælker, betondæk, betonsøjler, betontrapper og -reposer, betonvægge, facadeelementer i beton, tagelementer, altaner og affaldsskakte. Betonelementer fremstilles på en elementfabrik, hvorefter de fragtes til byggepladsen og monteres.

Elementhuse og systemhuse er opbygget af præfabrikerede elementer, der samlet udgør en fuldt færdig bygning klar til brug. Fundamenter, dæk, gulve, ydervægge, skillevægge, lofter, tag, køkken og vådrum leveres som færdige elementer på byggepladsen, hvorefter de opstilles og samles på få dage. Elementerne kan leveres med alle installationer og kompletteringer indbygget, for eksempel el-installationer og vvs-installationer. Typehuse er et eksempel på element- og systemhuse, der udføres som énfamiliehuse, rækkehuse og etagehuse. Fabriksbygninger, parkeringshuse, butikscentre, kontorbygninger og lagerhaller leveres også som element- og systemhuse.

Præfabrikerede tagelementer kan være spær, færdige tagflader eller større tagelementer til industribyggeri eller landbrug, udført i træ. 

Præfabrikerede kviste fremstiles i mange forskellige typer bl.a. Sadeltagskviste, Københavnerkviste, Altankviste m.v.

Betonelementer til bygningskonstruktioner skal opfylde kravene i Bygningsreglementet, Kap. 4.2. Dimensionering af konstruktioner. Desuden skal betonelementerne være CE-mærket, og betonen skal leve op til den europæiske materialestandard for beton DS/ EN 206-1 og den danske implementeringsstandard DS 2426.

    Produkter i Monteringsfærdige elementer

  • DEKO HG Fire gulvglas

    DEKO HG Fire gulvglas

    Brandklassificeret gulvglaskonstruktion i et eksklusivt look

    Produktinformation


Nyhedsarkiv

Nøgleord: Konstruktioner, konstruktion, byggeløsninger, byggeløsning, byggepartier, byggeparti, monteringsfærdige.