Avanceret søgning

Ventilation (86.)

Ventilationsanlæg anvendes til at få et godt og sundt indeklima i boliger, kontorer og erhvervslokaler. 

I de fleste kontorer og erhvervsbygninger anvendes såkaldte balancerede ventilationsystemer, baseret på mekanisk udsugning og indblæsning. Herved kan man styre luftindtag, luftmængde, retning og temperatur og genbruge varmen i den udsugede luft. 

  • Balanceret ventilation omfatter bl.a. opblandingsventilation, hvor den friske luft blandes med den eksisterende. 

  • Fortrængningsventilation, hvor udeluften tages ind i gulvhøjde og fortrænger den varmere indendørs luft opad, og 

  • Procesventilation, hvor ventilationen sker på det sted, hvor en evt. forurening dannes. 

Ventilatorer til indbygning anvendes til udluftning fra badeværelser, bryggers/vådrum, køkkener og kældre samt i såkaldte varmeflytningsanlæg. Drejelige, flytbare bordventilatorer og Roterende tårnventilatorer er beregnet til at opnå en kølende effekt.

Kolde ventilatorer er en ny type bordventilator, hvor luften accelereres gennem en ringformet åbning og trækker den omgivende luft ind for at skabe en kraftig højhastighedsluftstrøm. 

Taghætter til aftræk fra bad, køkken, kældre, øvrige beboelsesrum og til udluftning fra selve tagrummet leveres til de fleste tagtyper med hældninger fra 0° til 45°. De produceres i plast, galvaniseret stål og zink.

Automatisk brandventilation skal fjerne røg eller varme fra en brændende bygning. Formålet er at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbredelsen. Automatiske brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) er sammensat af forskellige komponenter, fx: oplukkelige ovenlys, åbninger for erstatningsluft, faste og/eller bevægelige røgskærme, og automatisk og/eller manuel aktivering.

En varmeveksler er en komponent i et varmeanlæg, som effektivt overfører varme fra et medium til et andets. De mest almindelige varmevekslere er pladevarmevekslere, som er opbygget af et antal korrugerede plader af rustfrit stål eller titan. Pladevarmevekslere benyttes i næsten alle typer procesanlæg, fx fjernvarmeunits. 

+ Vis alle referenceprojekter

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Ventilationsudstyr, ventilation, røg, røgventilation.