Avanceret søgning

Befæstelse, Beslag (54.)

Befæstelser er beslag, der fæstner eller fastholder bygningsdele til hinanden og rør, armaturer, ledninger eller andre installationer til vægge, lofter mv. 

Befæstelser omfatter også specielle søm, skruer eller dybler til montage af tag- og facadeplader, tagdug og isolering. Også murbindere og murværksarmeringssystemer indgår under befæstelser. 

Bygningsbeslag er stålbeslag til søm-, skrue- og bolteforbindelser i bærende trækonstruktioner i form af vinkelbeslag, betonvinkler og knaggebeslag, der anvendes i krydssamlinger. 

Til samling af bjælker og søjler anvendes bjælkesko og bjælkebærere. I tagkonstruktioner af træ anvendes universalbeslag, tagåseankre, topplankebeslag og gaffelankre. Til afstivning, stabilisering og forankring af tagkonstruktioner anvendes hulbånd og vindtrækbånd, eventuelt med anvendelse af båndstrammere. Hulplader anvendes som laskeplader ved spærfremstilling, men leveres også som vinkelbeslag og specialbeslag af hulplade. I fodsamlingen i hanebåndsspær anvendes spærfodsbeslag og spærvinkler. Gerberbeslag er et specielt beslag, der anvendes til samling af tagåse i momentnulpunkterne.

Mekaniske ankre, dvs. sømankre og indborede gennemstiksankre til vægmontage, udgør en særlig type befæstelser. Det gælder også kemiske ankre eller klæbeankre (klæbemørtel) til indstøbning af gevindstænger eller indlimning af armeringsjern.

Samlejern, der bruges til samlinger i trækonstruktioner, er udført i galvaniseret stålplade, enten indlagt imellem træet, eller anbragt udenpå som kraftoverførende knudeplader. Samlejern anvendes meget i fabrikssamlede tagspær og ved samlinger mellem bjælker og søjler.

Bæringer er beslag, der bærer fx bordplader, vaske, radiatorer, sanitet eller hylder. Men begrebet omfatter også rørbøsninger, montageskinner, murværkskonsoller, vægbeslag, ledningsholdere og popnitter. 

I henhold til Byggevaredirektivet er CE-mærkning lovpligtig i EU i forbindelse med markedsføring af tredimensionelle bygningsbeslag til trækonstruktioner. 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Fæsteeknik, belsag, monteringsudstyr, indfæstningssystem, indfæstningsudstyr, pladetindfæsninger, ventilationsindfæstninger.