Avanceret søgning

Anlæg (10.)

Anlægsarbejde omfatter autoriseret kloakarbejde, byggemodning og fundering, lige fra kloakering og installationer i jorden til ramning af piloteringspæle, borede fundamenter og brøndfundering. Den såkaldte Københavnerspuns med boring og støbning anvendes ofte ved udgravninger tæt på veje og andre følsomme områder. Også belægningsentrepriser og anlægning af veje, parker og golfbaner, indretning af haver og underbygning af veje indgår i anlægsarbejde, ligesom områdebeskyttelse i form af hegn, stakitter og låger.

Egentlige bygningsanlæg omfatter også fundamenter i form af in situ-støbte fundamenter eller færdigstøbte fundamentsblokke, og bro- og tunnelkonstruktioner, herunder jernbetonkonstruktioner. Jernbeton eller armeret beton er betegnelsen for beton med indstøbte stålstænger, der kan modstå betydeligt større trækkræfter end uarmeret beton.

I henhold til Bygningsreglementets kap. 4. Konstruktioner, stk. 3 skal fundering ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så de ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden. Underlag for kloak- og drænledninger, fundamentskonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre.

Beton består af cement (typisk Portlandcement), sand, sten og vand. Som byggemateriale udmærker det sig ved at være formbart under støbningen, med høj trykstyrke efter hærdningen og god vejrbestandighed. Dimensionering af betonkonstruktioner skal ske på basis af en række Eurocodes med tilhørende danske annekser. 

I bestræbelserne på at opnå total vandtæthed i bygningsanlæg under eller i kontakt med jorden anvendes ofte bygningsmembraner eller geotekstiler.

 
+ Vis alle referenceprojekter

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Anlæg, anlægsarbejde.