Avanceret søgning

Brandsikring (96.)

Brandsikring omfatter en lang række af tekniske foranstaltninger som kan forhindre, hæmme eller standse brand i bygninger. 

Brandsikring kan som begreb deles i to dele, nemlig aktiv og passiv brandsikring. 

Aktiv brandsikring omhandler de foranstaltninger, der aktiveres når branden opstår, fx brandalarmer og sprinklersystemer.

Aktiv brandsikring omfatter: Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg), automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), automatiske vandsprinkleranlæg (AVS-anlæg), røgalarmanlæg og varslingsanlæg, brandventilation og røgudluftning, brandisolering, slangevinder og slangeskabe, brandbeskyttende lak og maling, brandbestandig mørtel,  branddøre og brandporte, brandgardiner og brandjalousier samt brandgips og brandpuder. 

Passiv brandsikring kan defineres som foranstaltninger, der er integreret i en bygnings grundkonstruktion. 

Passiv brandsikring omfatter: Afstand til andre bygninger på samme grund. Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning, de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele, indvendige overflader og gulvbelægninger, gennemføringer, branddøre og ventilationsanlæg samt bærende bygningsdele og deres brandmodstandsevne. Anvendte byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber. Skilte og markering.

Byggematerialer skal i det store og hele have en europæisk brandklassifikation i henhold til Byggevaredirektivet for at kunne anvendes i Europa. Det gælder fx forskellige bygningsdele, gulvbeklædning, nedhængte lofter, møbler, tekstiler, materialer til tagdækning m.m.

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Brandbeskyttelse, brandsikring, passiv brandsikring, aktiv brandsikring, brandslukning, røgalarm, sprinkleranlæg.