Avanceret søgning

Betonvarer, Murværk, Spartelmasse (36.)

Begrebet betonvarer omfatter belægningssten, fliser, kantsten, støttemure og tagsten af beton. Til anvendelse i jorden produceres rørsystemer, brøndgods, brøndbunde, sandfang, fedt-, olie- og benzinudskillere samt afvandingskanaler også i beton, men efterhånden fremstilles rør og brøndgods i stigende grad af forskellige plasttyper. Fundament- og udstøbningsblokke i letbeton er meget udbredt i småhusbyggeriet sammen med de såkaldte  dør- og vinduesoverliggere samt sålbænke fremstilles af beton.

Ved tunge ydermure er murværk af mursten stadig den mest almindelige konstruktionstype, som findes i mange varianter: massive mure (i dag sjældent forekommende), hulmure med mursten yderst og inderst og isolering i midten, eller en kombination med mursten på ydersiden og beton eller letbeton på indersiden med isolering mellem. Forbindelsen mellem formur og bagmur etableres ved hjælp af murbindere. 

Puds er en mørtel, fremstillet af sand, et pulveriseret bindemiddel og vand, der påføres i et tyndt lag til at udjævne overflader, fx på murstensfacader.

Stuk anvendes til loftsdekorationer i gips, skulpturer og ornamenter samt andre udsmykninger i forskellige arkitektoniske stilarter både inde og ude. Stukmaterialet er en gipsblanding af marmor, kalk og lim, evt. forstærket med metaltråd. 

Fuger er mellemrum mellem bygningsdele, typisk mellem mur og vinduer og døre, mellem bygningsdele og ved gennembrydninger i etagedæk og i klimaskærmen. Til at udfylde eller tætne disse fuger anvendes forskellige former for fugemasser: plastiske fugemasser, elastiske fugemasser, termoplastiske fugemasser 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Betonvarer, murværk, mursten, spartel, puds, fuger, fugemasse, stuk.