Avanceret søgning

Varmesystemer (82.)

Traditionelt blev bygninger opvarmet af eget varmeanlæg, enten brænde-, koks-, kul- eller oliefyret. I dag er størstedelen af den danske varmeforsyning overtaget af fjernvarme fra fjernvarmeværker, suppleret af individuelle jord- og solvarmeanlæg, men de traditionelle opvarmningsmetoder kan ikke helt undværes pga. af uhensigtsmæssige forsyningsafstande. De meget energikrævende el-varmeinstallationer er under systematisk udflagning. 

Der findes forskellige typer af varmesystemer: Fritstående brændeovne, pejse, indbyggede brændeovne og træpilleovne. 

  • Fjernvarme og centralvarme er betegnelsen for distribution af vandbåret varme gennem nedgravede rør til flere ejendomme med forskellige ejere. I centralvarmeanlægget omformes fjernvarmeenergien til den enkelte bolig eller ejendom, der derefter fordeles til opvarmning af radiatorer eller gulvvarmeanlæg i de enkelte rum samt varmtvandsforsyningen.

  • Radiatorpaneler til vandbåren varme fremstilles af sammensvejsede, profilerede stålplader, der kan samles i op til fire lag i de enkelte radiator. Varmeoverførslen sker ved en blanding af stråling og konvektion.

  • Håndklædetørrere er en særlig type radiator, beregnet til tørring af håndklæder på badeværelset.

  • Gulvkonvektorer er flade kasser af stålplade med indbyggede ribberør, der nedbygges i gulvet foran vinduespartierne og afdækkes af riste.

  • Gulvvarme i form af indstøbte varmelegemer i gulvet giver en behagelig varme og også en større frihed i indretningen, da man kan undvære radiatorer. Varmefordelingen er mere jævn, man undgår fodkulde og støv hvirvles ikke så meget rundt som det ses ved radiatoropvarmning.

Der findes to typer gulvvarme: Vandbaseret og el-baseret.

  • Vandbaseret gulvvarme fungerer ved at der lægges varmeslanger under gulvet, der leder det varme vand rundt, således at der opnås en jævn varmefordeling. Varmeslangerne lægges på armeringsnet og oven på dem støbes eller lægges det færdige gulv, fx trægulv eller klinker m.v. 

  • El-gulvvarme kan lægges direkte oven på det eksisterende gulv, hvis der er plads til det. De elektriske varmeslanger fylder ikke meget, og det er nemt at lægge et nyt gulv ovenpå. Fordelen ved el-gulvvarme er, at den er let og billig at installere. Til gengæld er den dyr i drift, op til tre gange så meget som vandbaseret gulvvarme fra fjernvarmenettet.

  • Solvarme udnytter solens stråler til opvarmning via en solfanger. Ved optimal orientering kan et solvarmeanlæg omsætte op til 80 % af solindstrålingen til varme. Princippet er, at solens energi opvarmer en væske eller luften i solfangerens rør og kanaler, som derefter distribueres rundt i boligens opvamningsanlæg. 

  • Solceller eller fotovoltaiske celler er krystallinske siliciumdioder, der via den fotovoltaiske effekt omdanner en del af den modtagne lysenergi (typisk synlige og infrarøde elektromagnetiske bølger) til elektrisk energi.

  • Jordvarme udnytter den oplagrede varmeenergi i jordens øverste lag og fungerer ved at et jordvarmeanlæg omdanner denne til varme i boligens centralvarmeanlæg. Jordvarmeanlægget udgøres af en nedgravet slange, fyldt med en særlig frostvæske, og en pumpe. Væsken bliver opvarmet af jordens varme og får dermed samme temperatur som jorden. 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Varmesystemer, Fjernvarme, Pejse, Ovne, Brændeovn, Centralvarme, Radiatorpaneler, Gulvvarme, El-gulvvarme, Solvarme, Solceller, Jordvarme.