Avanceret søgning

Maling, Fugemasse (52.)

Maling består principielt af bindemiddel, pigment, opløsningsmidler og eventuelle fyldstoffer. Det beskytter mod vejrlig og slid og letter overfladens rengøring. På den måde beskytter maling også mod råd i træ og mod korrosion af metal.

De mest almindelige bindemidler er: linolie, alkyder, acrylplast, acrylmaling, plastalkyd og silikone.

De mest almindelige malingstyper er: Acrylplastmaling, alkydmaling, brandbeskyttende maling, cementpulvermaling, epoxyemaljemaling, korrosionsbeskyttende maling, plastalkydmaling plastemaljemaling, plastfacademaling, plastgulvlak, plastloft- og vægmaling, rusthindrende grundmaling, silikatmaling, silikonefacademaling og træbeskyttelsesmidler. 

Fuger kan defineres som mellemrum mellem bygningsdele, nødvendiggjort af hensyn til installation, montage eller bevægelser i bygningsdelene. 

I dag udføres fuger mellem bygningskomponenter som montagefuger, der skal kunne tætne mod brand, fugt, vand, varmetab, vind m.m., også under de bevægelser, der kan ske i forbindelse med tætninger samt temperatur- og fugtsvingninger. Montagefuger kan udføres som: 1-trinstætning, der giver en uventileret fuge eller 2-trinstætning, der giver en ventileret fuge.

Der findes dilatationsfuger (isolationsfuger) og plastiske fugemasser, der er 1-komponente og vender tilbage til deres oprindelige form efter deformationen samt termoplastiske fugemasser der kan genvinde formen efter moderat opvarmning. 

Herunder findes der elastiske fugemasser, der er 1-, 2- eller flerkomponente og er i stand til at genvinde deres oprindelige form efter deformation, silikonefugemasser der kan anvendes i vådrum og polysulfid der primært anvendes udendørs. 

Lim anvendes til at samle to eller flere genstande i en permanent forbindelse.  I byggeriet bruges lim til at fæstne gulv- og vægmaterialer til underlaget, både i våde og tørre rum. Der findes følgende typer lim: Gulvlim, vævlim, vådrumsklæber, fixeringslim og gummilim. 

Alle typer maling, fuge og lim har forskellige anvendelsesområder, egenskaber og fordele. 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Farver, fugemasse, farve, fuge, maling, acrylplastmaling, montagefuger, plastiske fuger, elastiske fuger, termoplastiske fugemasser, lim, gulvlim.