Avanceret søgning

Lysstyring (79.)

Et lysstyringssystem er beregnet til at kontrollere udsendelsen af lys fra armaturer og har til hensigt at sikre, at belysningen bliver tændt, når behovet opstår. Dette medfører en reduktion af energiforbruget og driftsomkostningerne, uden at mindske komforten. Lysstyring i boligen kan ligeledes virke præventivt over for ubudne gæster.

Der findes tre former for lysstyring: tid, bevægelseeller dagslys.

  1. Kontaktur:Et kontaktur tænder og slukker for lyset på forudbestemte tidspunkter.

  2. Bevægelsessensor:En bevægelsessensor fungerer ved hjælp af infrarøde stråler og aktiverer belysningen, når sensoren registrerer en bevægelse i det overvågede område.

  3. Skumringsrelæ:Et skumringsrelæ kan både bruges inde og ude, det reagerer ved mængden af dagslys og tænder for lyset ved et forudindstillet niveau.

Et lysstyringssystem kan også bruges til at kontrollere lysfordelingen, belysningsstyrken/luminansen og lysets farve/spektralfordelingen. Styring kan gennemføres manuelt eller automatisk og kan gælde for enkelte- eller grupper af armaturer.

Nødbelysning er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning(belysning af udgangs- og henvisningsskilte, samt belysning af gulvarealer i flugtveje) og dels af panikbelysning (belysning, så personer kan orientere sig), samt af belysning af højrisikozoner(belysning, så normale aktiviteter kan afsluttes på betryggende måde).

Flugtvejsbelysningskal udføres, så personer kan orientere sig i og om flugtvejene. Dette kan normalt opnås ved, at flugtvejsbelysningen giver mindst 0,5 lux i åbne flugtvejsområder og mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri. 

Formålet med panikbelysninger at reducere risikoen for panik i tilfælde af strømsvigt samt at sikre, at man kan nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej. Dette kan normalt opnås ved, at panikbelysningen giver mindst 0,5 lux i gulvniveau, jf. DS/EN 1838:1999.

Flugtvejs- og panikbelysning skal, ifølge standarden, kunne opretholdes i mindst 1 time.

LED-belysninggiver med sit høje effektivitetsniveau, lange levetid, miljøvenlighed og optimale styrbarhed mulighed for både nye og traditionelle måder at anvende lys på, ikke mindst til facade– og skiltebelysning.

LED-belysningsarmaturer er nemme at installere, klar til brug med det samme og ideelle til facadebelysningsformål, takket være det brede spektrum af RGB- og hvide toner.


Nyhedsarkiv

Nøgleord: Lysstyring, styring af lys, lysstyringssystem, belysning, kontaktur, bevægelsessensor, skumringslæ, lysfordeling, nødbelysning, LED-belysning.