Sundolitt tagisolering løser igen en kompleks opgave

Annonce – Dato 5 okt 2017

EPS isolering til speciel opgave

Sundolitt tagisolering løser igen en kompleks opgave

Sundolitt tagisolering løser igen en kompleks opgave

På taget af det nye Kontorhus på Kalvebod Brygge til Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og Bane Danmark, var EPS isolering det rigtige valg til en kompleks tagløsning omfattende tagflader, tagterrasser, grønne tage og ganglinjer.

Entreprenøren Bakkekildegård Byens Tag, har haft stor fokus på at løse denne specielle opgave. De har især lagt vægt på løsninger, udlægningsplan og leveringssikkerhed, derfor valgte de Sundolitt til at løse opgaven.

Tagopgaven er løst med Sundolitt Kombitag. Sundolitt Kombitag dækker over en komplet isoleringsleverance til sagen. Sundolitt S60 til almindelg tagfalder og Sundolitt MX250 til de mere svært belastede områder.

Fakta om Sundolitt Kombitag

Sundolitt Kombitag består af en Sundolitt isoleringsløsning, som kan være EPS, XPS eller Sundolitt Climate samt Sundolitt MW (mineraluld). Al isolering til tagfladen kan således leveres af samme leverandør og giver en enkel og effektiv logistik.

Sundolitt Kombitag er en rentable løsning til beton- og stålkonstruktioner. Renoveringsopgaver vil ligeledes stort set altid med fordel kunne løses med Sundolitt Kombitag.

Læs mere om Sundolitt Kombitag her

Sundolitt Kombitag opfylder Bygningsreglementets krav til brandsikring ved, at følge branchens vejledning fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...