Tidselbjerget

Nybygning af energi optimering/renove i Slagelse med 20 lejligheder på 1 etager . Selve byggeriet er påbegyndt marts 2017 med en beregnet byggeperiode på 26 måneder til en anslået udgift på 30 mio.kr med et brutto areal på 2200 m².

Bygherren er Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S og som arkitekt er valgt Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S. Projektet udføres i form af totalentreprise som håndteres af Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S som er totalentreprenør. ,som ventilationsentreprenør er Jk Energi DK A/S og Henrik Jensen VVS A/S er valgt som VVS-entreprenør. El-installationerne håndteres af Jk Energi DK A/S.

Pladsformand HJ-Huse, Jens Jørgensen vurderer, at der spares 2-3 dage ved at bruge Sundolitt 

L-Elementer til etablering af sokkel.

HJ-Huse opfører 20 enfamilieshuse iht. energiklasse 2020 ved Tidselbjerget i Slagelse. Husene opbygges på Sundolitt L-Elementer og opføres med facadekassetter afsluttet med facadepuds. 

Besparelser og hurtig montage
Pladsformand Jens Jørgensen fortæller, at der er store fordele ved at anvende Sundolitt L-Elementer. Udlægning af sokkel på opstampet sandpude og færdigstøbt terrændæk kan udføres på kun en uge hvorefter, der kan monteres facadekassetter. Det betyder, at huset kan lukkes på 2 uger, og der spares samlet set 2-3 arbejdsdage. Samtidig er det mindre gravearbejde en stor fordel i den danske regnfulde forsommer, hvor fundaments render ofte er fyldt med vand, fortæller Jens Jørgensen.

Sundolitt L-Element – funderingselement til let byggeri 
Sundolitt L-Element er en enkel løsning til at mindske fundamentets kuldebro. Med en mulig linjetabsværdi på op til 0,07 W/m2K er løsningen effektiv til et kompliceret ”hjørne” af byggeriet.L-Elementet kan sammen med Sundolitt Climate under terrændæk og en effektiv isoleret ydervæg nå en U-værdi, der er lavere end 0,07 W/m2K, og et linjetab igennem fundamentet på blot 0,07 W/mK eller måske endda mindre.Løsningen gør det muligt, at placere alle betydende laster på samme underlag, og dermed minimere risikoen for differenssætninger. Sundolitt L-Element kan anvendes til byggeri op til 2 etager.

Store fordele for entreprenør og bygherre
Sundolitt’s funderingsløsninger som omfatter L-, U- og F-elementer er alle attraktive løsninger. Med en kortere byggeperiode, mindre betonmængde, ingen tunge løft og en effektiv isolering af såvel terrændæk som sokkel, er der rigtig mange fordele for både entreprenør og bygherre.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...