Grøn Standard fundering gjorde entreprenørens byggetid kortere

Annonce – Dato 7 sep 2021

Grøn Standard fundament fra Sundolitt gjorde entreprenørs byggetid kortere

Sundolitt, fundamenter til hus

Fundamentets byggetid blev forkortet, da Arkitekt MAA Martin Kallesø valgte Sundolitt Grøn Standard fundamenter til et enfamilieshus i Smørum. Entreprenøren fik optimeret sin arbejdsgang på byggepladsen – og huset fik store vinduespartier, uden udfordringer fra energiberegninger.

Fordi huset er opført med Sundolitt Grøn Standard fundament, der består af  98% luft og 2% genanvendeligt polystyren, kan lyset nu frit strømme ind i det 248 m2 familiehus fra husets gårdrum, der er husets omdrejningspunkt.

Med lyset i centrum og Grøn Standard som fundament skabte  arkitekten således en moderne fortolkning af de omkringliggende gamle gårde – hans arkitektoniske vision.

Husets fundament af Grøn Standard var hurtigt for entreprenøren at lægge. Grøn Standard funderingen sikrer en effektiv isolering, og giver muligheder for etablering af usædvanligt store vinduespartier, der skaber transparens i boligen ved at koble inderum med uderum. Vinduespartier, der sædvanligvis vil være udfordret af energiramme beregninger og byggereglementer. 

Ønsket om bæredygtige enfamilies huse har ramt familien Danmark – og Sundolitt Grøn Standard fundamentet giver rig mulighed for at kombinere arkitektoniske visioner med en effektiv byggeproces til fordel for både entreprenør og bygherre.

Sundolitt, bæredygtige fundamenter

Nemt at håndtere for entreprenøren

I forbindelse med det nyopførte enfamilies hus, fortæller Arkitekt MAA, Martin Kallesø:

"I forbindelse med projekteringen af tegnestuens enfamiliehus-projekt i Smørum faldt mit valg ret hurtigt og nemt på Grøn Standard fundament. Det er der flere årsager til. Dels indså jeg hurtigt at Grøn Standard var nemt at håndtere for entreprenøren grundet den lette vægt dels betød den lette vægt en mere effektiv arbejdsdag for håndværkerne og ikke mindst en ret kort byggeperiode med hensyn til opbygning af fundamentet. Derudover var der naturligvis den mest indlysende årsag, at Grøn Standard tillod mig at arbejde med meget store vinduespartier i husets gårdhave, som er hele husets omdrejningspunkt - uden at det gav mig udfordringer med varmetab. At Grøn Standard ydermere reducerer CO2 aftrykket med flere tons til sammenligning med et mere traditionelt parcelhus er jo kun en fordel."

Beregninger foretaget af et rådgivende ingeniørfirma viser, at et større dansk typehusfirma alene ved valg af Grøn Standard fundering kan spare klimaet for godt 2.900 tons CO2 om året.

For yderligere information kontakt: Henrik Vasylyeva, Adm. direktør i Sundolitt as på tlf. 45 7011 1020

Fakta om sundolitt Grøn Standard

Materiale:

Sundolitt, genanvendeligt EPS100 % genanvendeligt EPS, bestående af 98 % luft indkapslet i to procent polystyren. EPS indsamles og er 100% genanvendeligt. Ingeniørberegninger viser at man med Grøn Standard systemet kan reducere CO2-aftrykket for et almindeligt parcelhus ganske betydeligt.

Metode:

Man lægger først en plant stabilt underlag og samler derefter de lette EPS-blokke direkte ovenpå. Blokkene har en rende, som soklen støbes i. Når alle blokkene i fundamenteter på plads, bliver betonen støbt direkte ovenpå.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...