Entreprenør-tip: Nem radonsikring til nybyggeri og renovering

Annonce – Dato 28 okt 2021

Sundolitt Radon Safety er radonsikring der leder opstigende radon væk ved både nybyggeri og renovering.

Sundolitt, radonsikring

Der er fokus på et godt indeklima i nybyggeri. Men også̊ renoveringsprojekter kan kalde på radonsikring. Faktisk kan energirenoveringer med radonsikring reducere niveauet af radon i boligen. Ca. 300 danskere menes hvert år at få lungekræft på grund af langvarig påvirkning fra radon. 

Hvis radontætheden ikke er tilstrækkelig eller hvis tætheden ad åre svigter, kan Sundolitt Radon Safety som en plan B lede radongassen væk. Sundolitt Radon Safety etableres som suglag under det radontættelag i terrændækket. Radon Safety kan bidrage til, at den radioaktive gas fra undergrunden ikke trænger ind bygningen.

Gennemtænkt design

Med Sundolitt Radon Safety får du et effektivt bidrag til sikring mod opstigende radon fra undergrunden. Det skyldes et simpelt men gennemtænkt knoppet design af EPS-pladen, der kombinerer formgivning med pladens høje isoleringsevne. Pladens knopformede design leder den opstigende radon i små̊ hulrum. Det er det isolerende EPS-materiale i kombination med pladens knopper, der gør forskellen, når man skal sikre mod opstigning af radon. En ”sugbrønd” i isoleringslaget giver gassen mulighed for at sive ud af suglaget.

Radonsikring af terrændæk til nybyggeri

I nybyggeri lægges Sundolitt Radon Safety direkte på sandpuden som isolerende suglag under terrændæk. Pladerne vendes, så knopperne vender op ad. Oven på Sundolitt Radon Safety lægger man den primære isolering. Herefter støbes terrændækket og gulvet lægges.

Radonsikring efter energirenovering

Sundolitt Radon Safety er måske mest kendt i forhold til nybyggeri, men materialet kan også anvendes ved renovering. For når huse som følge af energirenovering bliver tættere, kan der opstå̊ problemer med radon, som har svært ved at slippe ud af et energirenoveret ældre hus. Det viser forskning fra Statens byggeforskningsinstitut, der peger på energirenovering som årsag til, at mange ældre huse får for høje radonniveauer. Til eksisterende byggeri skal Radon Safety blot placeres på et stabilt og plant – typisk sand, som ved nybyggeri. Radon Safety giver entreprenører med renoveringssager et ekstra bidrag til den primære radontætning af eksisterende byggerier. Forhøjet radonniveau i boligen kan typisk opstå̊ efter ny varmeinstallation i ældre boliger, isolering af krybekældre og renovering af kældre til beboelse. For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Bygge- og Plantestyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Sundolitt Radon Safety til nybyggeri og renovering fås i kvaliteterne: S80 og S150 og er fremstillet af 98% luft og 2% ekspanderet polystyren, der er 100% genanvendeligt.

Arbejdsgangen med Sundolitt Radon Safety er effektiv, og det betyder mindre arbejdstid og dermed færre penge. Det virker godt.”  Entreprenør, Nykøbing Mors.

Mere om produktet Sundolitt Radon Safety

Sundolitt Radon Safety

Etabler suglag for radonafværge

Sundolitt RadonSafetyS80
Sundolitt RadonSafety S150
Sundolitt gulv- og terrændækisolering

Sundolitt gulv- og terrændækisolering

Et stærk og sundt gulv i hele byggeriets levetid

Læs mere

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...