Fundamenter med fordele!

Annonce – Dato 29 Aug 2023

U-, L- og F-elementer fra Sundolitt Grøn Standard til fundamentopbygning.

Sundolitt Grøn Standard hitter til fundamentopbygning

Hos Sundolitt oplever man øget interesse for U-, L- og F-elementer. Det skyldes sandsynligvis øget interesse for at spare beton i byggeriet men også en række andre kombinationsfordele, som samlet set gør elementerne særligt anvendelige i byggeri, hvor der er fokus på CO2 reduktion.

Jagten på betonbesparelse

Med en stigende tendens til at bæredygtighedscertificere byggerier, stiger også behovet for elementer, der kan integreres med andre systemer, for til sammen at reducere byggeriets CO2 aftryk. Det er Sundolitts U-, L- og F-elementer et godt eksempel på.

”Elementerne har jo i sig selv en lang række fordele. De er lette at håndtere på byggepladsen, reducerer bygningens varmetab og hurtige at lægge. Men vi ser også i stigende grad en tendens til at de sælger på deres glimrende kombinationsfordele,”, fortæller Henrik Valsylyeva, direktør i Sundolitt Danmark. Han mener nytænkning omkring system kombination er vejen frem, hvis man vil spare mest muligt CO2 i byggeriet.

CO2 besparelser i kombination med fiberarmering og skruefundamenter CO2 besparelser i kombination med fiberarmering og skruefundamenter

Sundolitts Grøn standard U-, L- og F-elementer kan nemlig med fordel kombineres med andre byggetekniske løsninger, der også bidrager med væsentlige CO2 reduktioner – f.eks. ved at spare på byggeriets betonforbrug.

F.eks. kan Sundolitts U-, L- og F-elementer anvendes i kombination med fiberarmering – et valg der indkasserer CO2 besparelser i kraft af sparet stangstål. Fiberarmering kan med fordel anvendes til en lang række fundamenter som punktfundamenter, stribefundamenter og i terrændæk. For nemt at undersøge bæreevnen og dokumentere anvendelsen af Sundolitts U-, L- og F-elementer, kan man i beregningsprogrammet greenStrip fra PPCD nemt udføre de statiske beregninger af stribefundamenter i disse elementer – enten med fiberarmering, stålarmering, eller en hybridløsning – hvilket letter projekteringen og hiver CO2 besparelserne i hus.

Også i tilfælde af blød undergrund, kan Sundolitts U-, L- og F-elementer, kombineres med skruepæle, så store mængder beton kan spares. En teknik, der blev særlig kendt i forbindelse med en TV Journalists sommerhusbyggeri i Klitmøller – se 21. Sundolitt del 1 - ViGørDetSelv - YouTube, hvor netop denne løsning blev valgt.

Sundolitts U-, L- og F-elementer fås i forskellige kvaliteter, alt efter hvor højt, man ønsker at bygge. Alle elementer er skarpkantede formelementer af EPS, der kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. De er ideelle til lavenergi byggeri og anvendes ved veldrænede bygninger, op til 2 plan. Hvor U-elementer anvendes til fundering ved tungere byggeri benyttes L- elementer primært til lettere ydervægge med bæring i vægbagkant i op til 2 etager.

Læs mere om Sundolitts Grøn Standard elementer på www.sundolitt.com

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...