Bæredygtigt fundament fra Sundolitt tidsoptimerer byggefasen

Annonce – Dato 1 sep 2020

Bæredygtigt fundament fra Sundolitt tidsoptimerer byggefasen. Fundamentet er produceret stort set CO2 neutralt, og er den mest effektive metode til at minimere hjemmets energiforbrug. Samtidig er der for byggefirmaerne en markant tidsbesparelse i byggefasen. Dét kombineret med den reducerede mængde beton er en gevinst for både miljø og pengepung.

Sundolitt har en mission, en bæredygtig mission. De vil, at vi i Danmark skal bygge grønt. Derfor har de udviklet Grøn Standard Fundament, som kan reducere CO2-udledningen fra byggebranchen med mange tons hvert år. På samme tid er der mange penge at spare ved at bygge og bo klimavenligt, når man vælger den nye fundamentløsning Grøn Standard fra Sundolitt.

den nye fundamentløsning Grøn Standard fra Sundolitt

Det skal også være økonomisk bæredygtigt

Grøn Standard Fundament er en 100% genanvendelig fundamentløsning, produceret stort set CO2 neutralt, og er den mest effektive metode til at minimere hjemmets energiforbrug. Derfor hænger det sådan sammen, at Grøn Standard Fundamenter fra Sundolitt, ikke bare er bæredygtig og klimavenligt, men på længere sigt ligger der også en økonomisk gevinst. Den nye løsning forebygger kuldebroer mere effektivt end traditionelle fundamenter, og dermed opnås større komfort og lavere varmeregning. Det resulterer i en lavere CO2-udledning, når huset er taget i brug. Udover fordelen om klima ansvarligt husbyggeri får bygherren også cirka 30% lavere linjetab og tilsvarende nedsat varmeforbrug. Deraf betaler investeringen i en grøn bæredygtig fundamentløsning sig på den lange bane i forhold til husstandens energiforbrug – der er et markant lavere varmetab gennem fundamentet. Dertil kommer, at Grøn Standard genanvendes 100%.

simpelthen et markant lavere varmetab gennem fundamentetDertil kommer, at Grøn Standard genanvendes 100 %

Henrik Vasylyeva, administrerende direktør i Sundolitt forklarer: ” Spørgsmålet er ikke længere, om man bør eller skal bygge bæredygtigt, spørgsmålet er, i hvilket omfang ens temperament og økonomi tillader det. Heldigvis er der i det rent økonomiske ingen tvivl om, at det på den lange bane kan betale sig at bygge med Grøn Standard Fundament. Varmetabet kan gennem fundamentet reduceres med mere end 30%. Det bliver til mange penge over år”. Henrik Vasylyeva fortsætter: ”Hertil kommer så, at fundamenterne er 100% genanvendelige, og vores funderingselementer er produceret stort set CO2 neutralt”.

Tidsbesparende byggeri

De nyudviklede fundamenter består af EPS (ekspanderet polystyren), som er 98% luft og 2% polystyren. Selvom elementerne består af 98% luft, så reducerer de risikoen for differens-sætninger i fundamentet. Af samme grund er elementerne meget lette, og de lette fundamenter kan løftes på plads med håndkraft. Der kan altså spares meget på tunge løft, gravearbejde med tungt maskineri og betonudkørsel. Det kan nærmest føles som en leg i forhold til at støbe det hele i tung beton. Oveni kan der spares hele arbejdsdage på etablering af soklen til et gennemsnitligt hus. Med den store tidsbesparelse i byggefasen, kombineret med at mængden af beton reduceres markant, er det ikke kun den enkelte familie, som kan bygge mere klimavenlig og samtidig få økonomisk gevinst. Byggefirmaerne kan spare en stor del af gravearbejdet og afslutte byggerier hurtigere. Det skyldes, at de kun skal støbe soklen rundt om fundamentet i beton udover terrændækket.

De nyudviklede fundamenter består af EPS

Det kan Jakob Fink, direktør i Fink Byg Aps sagtens genkende, han fortæller: “Sokkelelementerne er lette at håndtere og hurtige at lægge ud. Og når man som jeg står med et projekt med 60 nye huse, så betyder det en hel del at kunne arbejde effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten.“ 

 

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...