GreenSlab - Nyt beregningsprogram til terrændæk

Annonce – Dato 27 Apr 2023

Sundolitt og PPCD minimerer CO2 aftryk og optimerer projektering af terrændæk.

Sundolitt og PPCD optimerer CO2-aftryk og projektering af terrændæk

Sundolitts vil sammen med PPCD, der står bag det digitale beregningssprogram greenSlab, hjælpe entreprenører og rådgivere med at skabe og dokumentere mere klimavenlige terrændæk.

Hos rådgiverne er Sundolitts beregningsværktøj SundDATEPS i dag nok det mest kendte, men fremover vil greenSlab være projekteringsprogrammet, man oftest henviser til, når betondæk skal projekteres og CO2-udledningen reduceres. Det forventer man hos Sundolitt, der bidrager med blandt andet klimadata om isoleringsprodukterne Grøn Standard og grå Sundlolitt Climate – højeffektiv isolering, der også er markedsført under overskriften White to Grey.

Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed PPCD sigter man efter bedre og nemmere betonløsninger. Her har man et særligt fokus på fiberarmeret beton som en løsning, der specielt kan reducere betonkonstruktioners CO2-aftryk. 

Rette isolering kan spare beton i terrændækket

Rette isolering kan spare beton i terrændækket

Vi har påvist, at man ved brug af grå Sundolitt Climate generelt kan spare op til 13% CO2 i forhold til brug af hvid EPS - dertil kommer besparelserne der kan opnås ved at anvende greenSlab fra PPCD. Her medregnes stivheden af isoleringen som følge af den forøgede isoleringsevne og dermed reducerede isoleringstykkelse, hvilket kan reducere betondækkets tykkelse. På den måde gør materialernes direkte indvirkning på hinanden, at man kan spare CO2 i terrændækket”, fortæller Henrik Vasylyeva, Adm. Direktør i Sundolitt Danmark om mulighederne omkring PPCDs udvikling af beregningsprogrammet greenSlab.

Foruden konkrete CO2 besparelser fremhæver han også fordelen ved, at man med PPCDs beregningsprogram hurtigt og nemt kan udføre de statiske beregninger. Det letter projekteringen af betonelementer med fiberarmering, der ofte vælges til en lang række konstruktioner, såsom 

  • Punktfundamenter
  • Stribefundamenter
  • Terrændæk/dæk

samt

  • Kældervægge
  • Fundamentsbjælker og
  • Støttevægge

Find Sundolitts nye forbedrede EPD samt isoleringsevne og U værdier til terrændæk på Sundolitts hjemmeside.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...