Projektering af terrændæk optimeres med nyt beregningsprogram

Annonce – Dato 30 maj 2023

Projektering af betondæk er blevet nemmere med softwaren greenSlab

Sundolitt har taget en strategisk beslutning om ikke at videreudvikle på det kendte beregningsværktøj SundDATEPS. Det nye software greenSlab fra PPCD vil være fremtidens beregningsprogram til projektering af terrændæk med stål- og/eller fiberarmering. Derudover tilbyder PPCD en række andre programmer, som alle kan regne med både stål- og/eller fiberarmering. Programmerne går under fællesbetegnelsen greenStruct, og inkluderer:

  • greenPad – Til beregning af punktfundamenter
  • greenStrip – Til beregning af stribefundamente
  • greenSlab – Til beregning af terrændæk
  • greenSection – Til beregning af betontværsnit
  • greenRetain – Til beregning af støttevægge (kommer snart!)
  • greenBeam – Til beregning af fundamentsbjælker, bjælker og overliggere (kommer snart!)
  • greenPlate – Til beregning af selvbærende plader (kommer snart!)
  • greenWall – Til beregning af vægge og kældervægge (kommer snart!)

”Vi har et godt og strategisk samarbejde med PPCD, der med beregningsprogrammet greenSlab tilbyder effektiv projektering af terrændæk, med fokus på optimering og reduktion af CO₂- udledning og materialeforbrug. I stedet for at videreudvikle på det gamle software SundDATEPS har vi valgt at bakke op om PPCD’s udvikling af fremtidens software til betonkonstruktioner – her især terrændæk. Vores kerneforretning er ikke software – men vi skal kunne stå på mål for beregningerne af Grøn Standard og grå Sundolitt Climate – vores højeffektive isolering, der også markedsføres under overskriften ”White to Grey.” lyder det fra Henrik Vasylyeva, Adm. Direktør i Sundolitt Danmark.

Sundolitt, Climate

Lettere projektering. Fokus på CO2

Netop grå Sundolitt Climate rummer gode muligheder for CO2-reduktion i terrændæk sammenlignet med konventionel hvid EPS. Som følge af den forøgede isoleringsevne, kan isoleringstykkelsen reduceres, hvilket medvirker en forøget stivhed af terrændækkets underlag. Dette medregnes i greenSlab, som derfor kan reducere dæktykkelsen og/eller armeringsgraden. Ved brug af højeffektiv isolering vil de statiske beregninger i greenSlab således resultere i væsentlig reduktion af materialeforbruget til fordel for økonomien, tiden og CO2-udledningen. Projektering af terrændæk i greenSlab er desuden nemmere og hurtigere for rådgiverne, grundet softwarens brugervenlige grænseflade og automatiske dokumentation, og ved evt. anvendelse af fiberarmering, forbedres også arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Find Sundolitts nye forbedrede EPD samt isoleringsevne og U-værdier til terrændæk på Sundolitts hjemmeside, eller læs mere om det nye terrændæksprogram, greenSlab, fra PPCD her, hvor du endda kan prøve det gratis, ved at registrere dig her.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...