Sundolitt Letfyld & Sundolitt Funderingselementer

Annonce – Dato 28 maj 2019

Sundolitt Letfyld kombineret med Sundolitt Funderingselementer er en perfekt erstatning for pæle ved opførelsen af nyt parcelhus i Frederikshavn.

Sundolitt letfyld og funderingselementer

Et alternativ til rammede pæle

Virksomheden IKON A/S i Sæby søgte i forbindelse med opførelsen af et nyt parcelhus i Frederikshavn en alternativ løsning til rammede pæle, da pæleramning kunne påvirke eksisterende nabobyggerier. Søgningen landede på en kombination af Sundolitt F-elementer på en kraftig dobbeltarmeret betonplade med Sundolitt Letfyld som underlag. Med Sundolitt F-elementer sikredes en effektiv isolering af sokkel/terrændæk og med Sundolitt Letfyld sikredes tilstrækkelig lastkompensation til erstatning af pæle.

En gevinst for entreprenøren

På trods af førstegangsbrug af Sundolitt F-elementer har der i sagen været en ikke uvæsentlig besparelse for entreprenøren. En tidsmæssig besparelse på omkring 30 % bekræftes af Kasper fra IKON, som tilføjer ”Det er en funderingsform vi bestemt vil bruge igen”.

Læs mere om Sundolitt Fundering og om Sundolitt Letfyld

Sundolitt fundering, parcelhus i Sæby

Firmaprofil

Sundolitt A/S - a business built on air Sundolitt A/S har i mere end 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er en del af Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. Sundolitt prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af deres produktportefølje, og deres værdisæt - ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed - tegner virksomheden.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...