Sundolitt Letfyld - bedste lastkompensation

Annonce – Dato 24 sep 2019

God teknisk, tidsmæssig og økonomisk løsning

Udførende ingeniør ”Campusalle skal anlægges igennem et blødbundsområde ved en kompenseret fundering. For at mindske afgravningsmængden af let forurenet jord mest muligt og for at mindske omfanget af midlertidig grundvandssænkning blev Sundolitt Letfyld valgt, da det havde den største lastkompensation.”

Sundolit letfyld

God teknisk, tidsmæssig og økonomisk løsning

Ved etablering af 250 m adgangsvej i Aabenraa skulle der iværksættes foranstaltninger til at reducere sætninger. Vejen skulle anlægges på et område med omfattende blødbundsaflejringer af gytje og tørv – nogle steder helt ned i 12 meters dybde, og den skulle samtidig hæves 0,5 m over terræn på store dele af strækningen.

Der blev kikket på flere muligheder; lastkompensation med letfyld, afgravning af blødbund, som ikke var realistisk pga. de store dybder til fast bund, pælefundering, som var for dyr og forbelastning med vertikaldræn, som ikke var en mulighed pga. projektets stramme tidsplan.

Derfor blev der valgt en kompenseret fundering. Den tunge mineraljord over gytje og tørv blev skiftet ud med letfyldblokke af ekspanderet polystyren (EPS). Derved kommer der ikke merbelastning på de sætningsgivende lag, og løsningen er teknisk, tidsmæssig og økonomisk god. På letfyldblokkene støbtes en 100 mm armeret betonplade som underlag for en normal vejopbygning.

en kompenseret fundering fra Sundolitt

Sundolitt Letfyld – nem at håndtere

Sundolitt Letfyld leveres i blokke af 1200 x 2400 mm og i tykkelser op til 500 mm. Vægten er kun ca. 29 kg, som gør dem meget anvendelige og nemme at arbejde med. To medarbejdere kan håndtere blokkene, og løsningen har tidligere dels været anvendt ved Køge Bugt Motorvejens sideudvidelse, til aflastning af eksisterende pæledæk og dels til aflastning af forsinkelsesbassiner under nyt stianlæg ved Ryparken Station i København.

Effektiv lastkompensation

Den ekstremt lave densitet kombineret med gode mekaniske egenskaber og lang levetid gør, at der kan konstrueres tilnærmelsesvis sætningsfrie vejpassager i terrænområder med blødbund. EPS materialets egenskaber og blokkenes format og opbygning i forbandt, gør det desuden muligt at reducere det vandrette jordtryk på konstruktioner, f.eks. støttemure og samtidig reducere sætninger.

Sundolitt A/S har i 50 år leveret isolering til det danske marked

Sundolitt A/S – a business built on air

Sundolitt A/S har i 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. I Danmark har Sundolitt A/S 4 fabrikker, som producerer isoleringsmateriale til byggebranchen og emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt den tekniske industri. Vores fokus er at skabe funktionelle og innovative løsninger, der opfylder kundernes behov.

Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølje. Vores værdisæt er ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed, som gennemsyrer vores virksomhed.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...