Sundolitt L-Elementer - Entreprenør sparer 2-3 dage

Annonce – Dato 10 Aug 2017

Kortere byggeperiode, mindre betonmængde og ingen tunge løft

Sundolitt L-Elementer - Entreprenør sparer 2-3 dage

Sundolitt L-Elementer - Entreprenør sparer 2-3 dage

Kortere byggeperiode, mindre betonmængde og ingen tunge løft

Pladsformand HJ-Huse, Jens Jørgensen vurderer, at der spares 2-3 dage ved at bruge Sundolitt L-Elementer til etablering af sokkel.

HJ-Huse opfører 20 enfamilieshuse iht. energiklasse 2020 ved Tidselbjerget i Slagelse. Husene opbygges på Sundolitt L-Elementer og opføres med facadekassetter og afsluttes med facadepuds.

Besparelser og hurtig montage

Pladsformand Jens Jørgensen fortæller, at der er store fordele ved at anvende Sundolitt L-Elementer. Udlægning af sokkel på opstampet sandpude og færdigstøbt terrændæk kan udføres på kun en uge hvorefter, der kan monteres facadekassetter. Det betyder, at huset kan lukkes på 2 uger, og der spares samlet set 2-3 arbejdsdage. Samtidig er det mindre gravearbejde en stor fordel i den danske regnfulde forsommer, hvor fundaments render ofte er fyldt med vand, fortæller Jens Jørgensen.

Sundolitt L-Element – funderingselement til let byggeri

Sundolitt L-Element er en enkel løsning til at mindske fundamentets kuldebro. Med en mulig linjetabsværdi på op til 0,07 W/m2K er løsningen effektiv til et kompliceret ”hjørne” af byggeriet. L-Elementet kan sammen med Sundolitt Climate under terrændæk og en effektiv isoleret ydervæg nå en U-værdi, der er lavere end 0,07 W/m2K, og et linjetab igennem fundamentet på blot 0,07 W/mK eller måske endda mindre.

Løsningen gør det muligt, at placere alle betydende laster på samme underlag, og dermed minimere risikoen for differenssætninger. Sundolitt L-Element kan anvendes til byggeri op til 2 etager.

Store fordele for entreprenør og bygherre

Sundolitt’s funderingsløsninger som omfatter L-, U- og F-elementer er alle attraktive løsninger. Med en kortere byggeperiode, mindre betonmængde, ingen tunge løft og en effektiv isolering af såvel terrændæk som sokkel, er der rigtig mange fordele for både entreprenør og bygherre.

Sundolitt A/S - a business built on air

Sundolitt A/S har i 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af Sunde Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. I Danmark har Sundolitt A/S 4 fabrikker, som producerer isoleringsmateriale til byggebranchen og emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt den tekniske industri. Vores fokus er at skabe funktionelle og innovative løsninger, der opfylder kundernes behov. Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølje. Vores værdisæt er ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed, som gennemsyrer vores virksomhed.

Fakta

Entreprise: 20 energiklasse 2020 huse, Tidselbjerget, Slagelse

Entreprenør: HJ-Huse v. John Møller Jensen

Leverance: Sundolitt L-Elementer, Sundolitt Climate terrændækisolering

Udførelse: 2017/2018

For tips og vejledning se www.sundolitt.dk

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...