Isolering af facaden står for tur

Annonce – Dato 27 Aug 2019

Forbedret indeklima, energibesparelser og visuel opdatering

Sundolitt A/S har i de seneste år mærket en stabil stigning i efterspørgslen på løsninger til facadeisolering. Når efterspørgslen ikke har været stor fra starten hænger det sammen med at forbrugerne kun har forholdt sig til investeringens størrelse og den forventede energibesparelse. Her plukker man som forbruger naturligvis de lavest hængende frugter først, og det vil typisk være radiatorventiler, døre og vinduer.

Sunolitt climate, isolering af facade

Mangler en mellemregning

Trods det mener Sundolitt A/S at husejernes rationale mangler en vigtig mellemregning. For økonomi er trods alt ikke det eneste, der tæller. Sundolitt A/S synes ofte man glemmer, at facadeisolering ikke kun handler om at spare energi. Det handler i mindst lige så høj grad om at opnå et godt indeklima året rundt. Det er jo en udbredt problematik at mange huse faktisk skrumper i størrelse i vintermånederne. Det skal opfattes således, at der skabes et kuldebælte rundt langs væggene. I det bælte er det ikke særligt behageligt at opholde sig og derfor reduceres husets anvendelige areal faktisk når der er koldt udenfor.

Sundolitt Climate

Vil man gerne have lidt mere plads at røre sig på om vinteren og samtidigt slå et slag for både miljø og økonomi, ligger løsningen imidlertid lige for. En oplagt løsning kunne være en energirenovering af facaden med isoleringspladen af typen Sundolitt Climate. Pladerne, der anvendes som underlag for pudslaget, har en lambdaværdi på 0,031 og er konstrueret med fer og not så der kan opnås en jævn flade for pudslaget og skygger dermed undgås.

Sundolitt isolering

20% mere effektivt

Den markante lave lambdaværdi er gjort mulig fordi der i Sundolitts EPS materiale er tilsat grafit, der udgør en effektiv barriere mod tab af strålingsvarme. Faktisk er der tale om en forbedret isoleringsevne på hele 20% i forhold til traditionelle EPS plader. Det betyder også, at isoleringslaget kan gøres væsentligt tyndere, og at man kan få mere ud af den plads der er til rådighed.

Mange fluer med et smæk

For mange vil isolering af facaden dermed være flere fluer med et smæk. Selve det forbedrede indeklima og energibesparelsen kommer både pengepung og miljø til gavn. Men dertil kommer også at mange husejere alligevel står i en situation hvor stenene og blevet grimme af tidens tand og fugerne er begyndt at falde ud. Så står man alligevel og skal renovere husets udvendige side, er en facaderenovering pludselig blandt de meget lavere hængende frugter. Her vil det være uhensigtsmæssigt ikke at tage skridtet fuldt ud og samtidigt sikre sig et hus med varme og behagelige vægge.

Se mere på www.sundolitt.dk

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...