BaseCamp: 41.500 m2 bebyggelse – 3.800 m3 Sundolitt

Annonce – Dato 2 Apr 2020

I Lyngby, på Plantedirektoratets tidligere location, bliver der i disse år opført en ”BaseCamp” med 786 boliger og samlet 41.1500 m² bebyggelse inkl. P-kælder. Bygherren, BaseCamp Student/Triton Development North, har valgt JFP til at udføre totalentreprisen på opgaven - i joint venture med det tyske selskab Max Bögl.

Sundolitt’s nyeste aktiv, byggepladsbesøg BaseCamp Student – Skovbrynet, Lyngby

Ungdoms- og kollegieboliger m.m.

Byggeriet kommer primært til at rumme ungdoms- og kollegieboliger - i alt 639 stk. Desuden indgår 48 seniorboliger og 69 gæsteboliger samt 30 udlejningsboliger til kommunen. Samlet 786 boliger. Desuden etableres fælleshus på 1.319 m² samt diverse butikker, cafe, vaskeri osv.

Grønt tag som anvendeligt friareal med offentlig adgang

Designet på bygningen, som indeholder boligerne, er en smuk slangeformet struktur baseret på cirkelslag. Den sammenhængende bygning bliver opført i seks etager med grønt tag, der bliver udlagt som anvendeligt friareal med offentlig adgang via stier direkte fra terræn. Desuden bliver der skabt adgang til taget via trappetårne og elevatorer.

Taget isoleres med EPS fra Sundolitt

Sundolitt as har leveret ca. 3.800 m³ EPS til projektet, 24 delleverancer, fra medio til ultimo 2019. Det har været en spændende og krævende opgave at beregne og udføre udlægningsplaner, samt koordinere leveringer og kraner til projektet. Der er udlagt ca. 475 mm EPS på hele taget, og der skal udlægges 300 mm muld ovenpå pappen til grønne arealer. Stier bliver udført med 300 mm granit-skærver.

Taget isoleres med EPS fra Sundolitt

Næsten optimal byggeproces

Tagberegner Dan Thomsen har stået for projektet for Sundolitt as. Thomas Nagel, Entrepriseleder fra Multi Tag Entreprise A/S har styret tagentreprisen. Thomas udtaler, at projektet har kørt nærmest optimalt, dog med lidt ”udfordringer” på byggepladsen, på grund af mange entreprenører og begrænset plads.

Fakta:

Bygherre: BaseCamp Student/Triton Development North
Arkitekt: Lars Gitz Architects
Ingeniør: ÅF Buildings Denmark
Totalentreprnør: JFP
Tagentreprenør: Multi Tag Entreprise A/S
Omfang: 41.500 m²
Udførelse: 2018-2020
Aflevering: Ca. aug. 2020

Yderligere information: sundolitt.dk, tlf. 7011 1020.

Referenceprojekter fra Sundolitt A/S

Sundolitt Climate House

Sundolitt Climate House

Nybygning | Frederikssund | 1,5 Mio.Kr

Nybygning af energi optimering/renove i Frederikssund med 1 lejligheder . Sel...

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S

Opførelse af daginstitution

Opførelse af daginstitution

Nybygning | Aalborg | 14,9 Mio.kr

Nybygning af undervisning & institution i Aalborg . Selve byggeriet er påbegy...

Røde Kors - Nyt frivillighus

Røde Kors - Nyt frivillighus

Nybygning | København | 27,6 Mio.kr

Nybygning af forsamlings-/medborgerh. svarende til 1 bygninger i København på...