Unik isoleringsløsning med PAROC® ZERO

Annonce – Dato 2 jun 2020

PAROC® ZERO er en unik løsning til isolering af både nye og eksisterende bygninger, så de opfylder 2020-hus-standarderne. En ny projekteringsanvisning på 16 sider redegør for alle forhold omkring projektering, konstruktionsløsninger, dimensionering og installation.

konstruktionsløsninger, dimensionering og installation

Nye krav til bygningers energimæssige ydeevne

Alle nye bygninger skal fra og med 2021 opføres som 2020-hus, som er et hus med en særdeles god energimæssig ydeevne. Det kræver Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), et krav, der i øvrigt har været gældende siden 2019 for offentlige bygninger. Det lave energibehov er tæt på nul og bør i så høj grad som muligt dækkes af vedvarende energikilde. Det er det også nødvendigt at fokusere mere på at opgradere den eksisterende bygningsmasse for at spare energi i byggesektoren. Det er muligt at opnå en energibesparelse på op til 8 TWh ved at opgradere klimaskærmen for fritliggende huse bygget før 1990.

Ydervægge

En udvendig heldækkende isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden af bærende konstruktioner af massivt træ, krydslamineret træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner. På vindudsatte steder og i højere bygninger kan der anvendes PAROC Cortex One eller en kombination af Klimaplade ZERO og PAROC Cortex.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO

En homogen stenuldsplade, som monteres i et eller flere lag på den underliggende konstruktion. Format 1200 x 600 mm i tykkelserne 100, 150, 200 og 250 mm. Lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A1.

PAROC Cortex og PAROC Cortex One

En stenuldsbaseret løsning bestående af en stenuldsplade beklædt med et ikke brændbart, vindtæt lag. PAROC Cortex One har formatet 1500 x 600 mm og tykkelserne 150 og 200 mm. Lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0. PAROC Cortex har formatet 1800 x 1200 mm og tykkelsen 30 mm. Kan monteres på ydersiden af Klimaplade ZERO i specielt vindudsatte områder. Lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0.

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge, både nye og eksisterende.

Består af:

  1. vandrette facadeskruer, som tager vindlasten, og
  2. vinklede facadeskruer, som tager den lodrette last fra facaden. Kombinationen giver en særdeles robust konstruktion minimalt med kuldebroer, der klarer vægten af både isolering og udvendig beklædning.

Typegodkendelse

RISE Certifiering i Sverige har udfærdiget en typegodkendelse for facadesystemet PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO med løbenummer SC1384-17, som omfatter isolering, fastgørelsesskruer og brandhæmmende trælægte. Facadesystemet opfylder kravene til brandsikring og fugtsikring i henhold til bygningsreglementet samt holdbarhed, dimensionering og vindbelastning. Typegodkendelsen kan ses i sin helhed på www.paroc.dk

Hent projekteringsanvisningen her.

Læs mere om isolering med vindspærre.

Hent produktblad her.

Se en video her:

Yderlige information: www.paroc.dk, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...