Renovering og tillægsisolering

Annonce – Dato 30 nov 2021

Energirenovering og efterisolering af ejendommen har mange fordele. Ud over at det øger ejendommens værdi sænker du også både energiforbrug og driftsomkostninger. Den indendørs komfort øges, og CO2-udslippet mindskes. Det materiale, man vælger, er afgørende for at skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og sunde boliger, både når det gælder nybyggeri og renovering. PAROC Stenuld er en naturligt bæredygtig, brandsikker og energieffektiv isolering, der fås i mange forskellige udførelser. Det gør den til et godt valg både i dag og for fremtiden. Ved at renovere træffer du et aktivt valg for fremtiden og sparer meget mere end blot energiomkostninger!

Paroc Danmark, Energirenovering og efterisolering

Renovering for at nå klimamålene

Bygninger står for 40 % af energiforbruget og 36 % af udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget i EU. Energieffektivisering af bygninger er en vigtig del i at nå klimamålene, og byggesektoren skal sætte tempoet op.

EU skal være klimaneutralt i 2050. Omkring to tredjedele af de bygninger, der er i brug i dag, vil stadig være i brug til den tid. Når EU's renoveringsbølge Green Deal nu opstiller konkrete mål for renovering af bygningsmassen (35 millioner bygninger i Unionen frem til 2030), er energirenovering den rette vej frem. En vigtig del af arbejdet er at sørge for, at renoveringerne fører til en bedre energi- og ressourceeffektivitet.

Det vil:

  • Forbedre livskvaliteten for de mennesker, der bor i og bruger bygningerne
  • Mindske Europas udledning af drivhusgasser
  • Øge digitaliseringen
  • Sikre mere genanvendelse og genvinding af materialer

Paroc, renovering for at nå klimamålene, energirenovering og efterisolering

Renovering fremmer en cirkulær økonomi

EU's renoveringsbølge Green Deal er en enorm europæisk investering i renovering af bygninger, både for at skabe arbejdspladser efter coronapandemien og for at fremme cirkulær økonomi i hele EU. Målet er at fordoble renoveringstempoet af vores bygninger for at gøre dem klar til en klimaneutral fremtid. Green Deal vil også føre til forbedrede sociale, økonomiske og miljømæssige vilkår. Ved at koordinere renoveringsbehovet i den eksisterende bygningsmasse med energieffektivisering af boliger og lokaler kan der skabes en lang række nye, grønne jobs. EU anslår 160.000 arbejdspladser, hvilket vil bidrage til Unionens genopretning efter coronakrisen.

Energirenovering til nær-nul

Energieffektivisering i bygninger er en af de vigtigste foranstaltninger til opnåelse af klimamålene med hensyn til energiforbrug og drivhusgasemissioner. Et skridt i den rigtige retning er at renovere energi for at imødekomme morgendagens krav til en nær-nul energibebyggelse. For at reducere energiforbruget til næsten nul stilles der krav til alle dele under en renovering; tæthed, isolering, vinduer, døre og varme- og ventilationssystem. Så hvis du stadig planlægger at renovere, bør du tænke på renovering af energi og benytte lejligheden til at forbedre energieffektiviteten for fremtiden. Trods alt er mange af omkostningerne allerede besluttet.

Kyotopyramiden

Et godt værktøj at bruge ved energirenovering er den såkaldte Kyotopyramide. Pyramiden anviser, hvilken rækkefølge de energibesparende tiltag bør gennemføres i for at reducere energianvendelsen i huse på den mest effektive måde.

Rækkefølgen på tiltagene starter i bunden af pyramiden og går opad:

  • Minimer varmebehovet
  • Minimer elbehovet
  • Udnyt solenergi
  • Vis og reguler
  • Vælg varmekilde

For at hjælpe dig i planlægningsprocessen har PAROC udarbejdet nogle enkle tjeklister, som du kan downloade og bruge i arbejdet.

Læs mere om ”A European Green Deal” her

Se videoen: “Renovation will save more than energy costs” herunder

Få yderligere information om Paroc isoleringsløsninger her, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...