Parocs målsætning: Nul affald på deponeringsanlæg i 2030!

Annonce – Dato 8 mar 2022

Parocs fem indsatsområder hen mod cirkulær økonomi.

Paroc cirkulær økonomi stenuld løsuld

Som en del af Owens Corning har Paroc forpligtet sig til at nå et mål om nul affald på deponeringsanlæg i 2030. Det kræver konkrete handlinger at nå dette mål. Her er fem af dem. Cirkulær økonomi ser meget enkel ud i tegninger: en grøn pil danner en cirkel og starter dermed en uendelig bevægelse. Men hvad skal der egentlig til for at få pilen i bevægelse? Paroc besluttede at finde fem konkrete eksempler på handlinger, der bidrager til en cirkulær økonomi. De har været og er fortsat i brug på Parocs fabrikker i dag. Handling siger mere end ord.

paroc cirkulær økonomi stenuld løsuld

De fem indsatsområder

1. Fra stenuld til løsuld

Det er allerede 40 år siden at Paroc begyndte at bruge en teknologi, der gør det muligt at nedbryde restprodukter til løsuld til indblæsning. Den lægges derefter i sække og sælges til kunderne. Det er ikke kun skæreaffald fra Parocs egen produktion, der kan udnyttes. Også materiale, der har ligget opbevaret, f.eks. beskadigede eller ikke-førsteklasses produkter, kan bruges. I 2019 blev 26.000 tons overskudsmateriale og produkter af lavere kvalitet genanvendt og brugt til fremstilling af løsuld i Parocs fabrikker.

2. Fra stenuld til fiber

Der findes også en anden måde at udnytte og genbruge stenuldsplader og produktionsoverskud på: Materialet kan formales til fiberstrimler og genbruges direkte som råmateriale til fremstilling af ny stenuld. Genbrug kræver ikke smeltning eller komplicerede faser, og det gør det til en særligt energieffektiv måde at genbruge isoleringsmateriale på. Paroc genbruger årligt 35.000 tons overskudsisoleringsmateriale ved at bruge det til at fremstille stenuldsfibre. Den nuværende leder inden for udnyttelse af genbrugte stenuldsfibre er anlægget i Hässleholm i Sverige. Den seneste opdaterede version af genbrugsteknologi blev introduceret der i 2019. Allerede i 2021 kunne fabrikken genbruge alt det produktaffald, den frembringer.

3. Fra kunden tilbage til fabrikken

REWOOL Take Back-systemet har allerede været i drift i over 20 år i Sverige. Da systemet blev lanceret i 1996, var det en banebrydende idé: Kunden pakker det overskydende affaldsmateriale i sække og arrangerer enten en levering eller transporterer sækkene til en Paroc-fabrik. Fabrikken genbruger derefter overskudsmaterialet og fremstiller enten løsuld til indblæsning, genbrugte stenuldsfibre eller briketter. I 2021 blev Paroc REWOOL også lanceret i Norge. Paroc Danmark glæder sig til, at PAROC REWOOL snart vil blive lanceret også i Danmark.

4. Fra affald til briketter

Fremstilling af stenuld frembringer ikke blot et vist overskud, men også andet procesaffald. Dette er affald, der ikke kan anvendes som råmateriale til fremstilling af løsuld eller genbrugsfibre. Heldigvis kan det meste genbruges ved produktion af briketter. Briketter er affald fra forskellige trin i produktionsprocessen og affald fra installerede miljørengøringsprocesser. De presses sammen med beton- og stengranulat. En færdig briket minder lidt om en sodavandsdåse. Halvdelen af materialet er affald fra fabrikken. Den anden halvdel indeholder genbrugsmateriale fra en ekstern kilde. Men det bedste er, at briketter kan bruges som råmateriale til fremstilling af nye PAROC®-stenuldsprodukter. I 2019 gjorde brikettering det muligt at genbruge 69.000 tons affald på Paroc-fabrikkerne. Som en del af Owens Corning har Paroc forpligtet sig til, at ingen af fabrikkerne i 2030 vil producere affald til deponeringsanlæg.

5. Genvinding af jern

Ved fremstilling af stenuld skal stengranulat og briketter smeltes først. I denne fase dannes der jern. Det skal løbende hentes ud fra kupolsmelteovnene. Når jernet genvindes, er der også smeltet granulat. Det vil naturligvis ikke gå til spilde. Jernet kan genvindes fra massen og kan genbruges eksternt. Den rensede masse vil derimod gå tilbage i ovnen og blive til stenuld. Ligesom med alle de andre genbrugsmetoder, Paroc anvender, er dette også et vigtigt skridt på rejsen mod en funktionel cirkulær økonomi.

Paroc cirkulær økonomi stenuld løsuld

Firmaprofil

Paroc står for energieffektive og brandsikre isoleringsløsninger af stenuld for nye og renoverede bygninger, VVS-løsninger, industrielle applikationer, marine og offshore løsninger. Vores brand er baseret på 80 års erfaring inden for innovation, produktion og teknisk know-how. Vi fremstiller vores produkter i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Rusland og leverer dem til kunder i vores velkendte røde og hvide stribede pakker.

Yderligere information: www.paroc.dk/, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...