PAROC Stenuld beskytter mod brand

Annonce – Dato 10 maj 2022

Klassificeret i højeste europæiske brandklasse for byggematerialer.

Paroc stenuld beskytter mod brand

Isolering kan øge en bygnings brandbelastning betydeligt, og valg af isoleringsmateriale har stor betydning for bygningens samlede brandsikkerhed. Den sikreste løsning i alle slags konstruktioner er at bruge en ikke-brændbar isolering i klasse A1 eller A2-s1, d0.

Den rette brandsikring reducerer brandrisikoen

En brand i en bygning kan føre til dødsfald og store skader på ejendommen. Omtrent halvdelen af forsikringsselskabernes årlige udbetalinger er for brandskader. Vandskader står for ca. 30 % og indbrud for 20 %. Både selve bygningen og dens indhold kan bidrage til at branden spreder sig. Med den rette brandsikring kan brandrisikoen reduceres betydeligt.

To typer brandsikring

Brandsikringstiltag i bygninger inddeles i to typer: aktive og passive.

Aktive

Aktive brandsikringstiltag starter, når der udbryder brand, og er f.eks. brandalarmanlæg, automatiske sprinklere, branddøre og dørlukkere, nødbelysning og brandventilation. Disse systemer er ret sårbare: hærværk på vandforsyningsmekanismer, skader på ventiler eller blot manglende vedligeholdelse medfører alle skader.

Passive

Passive brandsikringstiltag er generelt integreret i bygningen. Passive brandsikringstiltag kan beskytte bygningen og dem, der befinder sig i den i tilfælde af brand, ved f.eks. at forhindre branden i at sprede sig internt og eksternt. De bevarer dermed bygningens stabilitet og flugtvejene.

Passiv brandsikring omfatter bl.a. brandmæssig opdeling af bygningen, brandsikring af bygningsdele, gode adgangsveje for brandfolk samt gode og effektive flugtveje.

Hvilke byggematerialer, du vælger, og hvordan du anvender dem til at nå det krævede niveau for den passive brandsikring, afhænger af to faktorer: Hvordan de reagerer på brand og hvor god er deres brandmodstandsevne.

Konstruktionsløsninger

PAROC's stenuld er med sit høje smeltepunkt et perfekt materiale til brandsikring. Det bevarer sine egenskaber ved temperaturer op til 1.000 ⁰C.

PAROC har flere konstruktionsløsninger til forskellige typer bygninger og anvendelser.

Se en oversigt her under ”Brandsikring”

Egenskaber for PAROC Stenuld:

  • Ikke-brændbar
  • Klassificeret i Euroklasse A1 – den højeste europæiske brandklasse for byggematerialer
  • Bevarer sine brandbeskyttende egenskaber ved op til 1.000 ⁰C
  • Kan forhindre, at strukturer kollapser ved en brand, i op til 4 timer
  • Forhindrer ilden i at sprede sig
  • Beskytter brændbare materialer i op til 60 minutter
  • Kræver ikke vedligeholdelse og beskytter i hele bygningens levetid
  • Giver folk ekstra tid til at slippe ud af bygningen
  • Kan bruges under ekstreme forhold, f.eks. i marineindustrien og på kraftværker
  • Afgiver kun en meget lille mængde røg ved brand

Yderligere information: www.paroc.dk, tlf. 4912 1000.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...