Efterisolering med PAROC Stenuld

Annonce – Dato 21 Apr 2022

Et bæredygtigt, brandsikkert og energieffektivt isoleringsmateriale.

Efterisolering med Paroc stenuld - et bæredygtigt, brandsikkert og energieffektivt isoleringsmateriale

Der er mange fordele ved efterisolering og energirenovering: Ejendommens værdi øges, energiforbrug og driftsomkostninger sænkes, den indendørs komfort øges, og CO2-udslippet mindskes. Men det isoleringsmateriale, man vælger, er afgørende for at skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og sunde boliger. PAROC Stenuld er en naturligt bæredygtig, brandsikker og energieffektiv isolering, der fås i mange forskellige udførelser. Det gør den til et godt valg både i dag og for fremtiden. Ved at renovere træffer du et aktivt valg for fremtiden og sparer meget mere end blot energiomkostninger!

Renovering for at nå klimamålene

Bygninger står for 40 % af energiforbruget og 36 % af udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget i EU. Energieffektivisering af bygninger er en vigtig del i at nå klimamålene, og byggesektoren skal sætte tempoet op. EU skal være klimaneutralt i 2050. Omkring to tredjedele af de bygninger, der er i brug i dag, vil stadig være i brug til den tid. Når EU's renoveringsbølge Green Deal nu opstiller konkrete mål for renovering af bygningsmassen (35 millioner bygninger i Unionen frem til 2030), er energirenovering den rette vej frem. En vigtig del af arbejdet er at sørge for, at renoveringerne fører til en bedre energi- og ressourceeffektivitet.

Paroc energirenovering

Det vil resultere i:

  • Forbedret livskvalitet for de mennesker, der bor i og bruger bygningerne
  • Mindsket udledning af drivhusgasser i Europa
  • Øget digitalisering
  • En sikring af mere genanvendelse og genvinding af materialer

Energirenovering trin for trin

PAROC har udarbejdet en tjekliste, som gør det meget nemmere at få overblik over arbejdet. Hent checklisten “Energirenovering trin for trin” her

Paroc, efterisolering af loft

Byggeanvisninger

Efterisolering af loft

Varme stiger opad, og med dårlig eller for lidt isolering i loftet er varmetabet stort. Isolering af loftet er en foranstaltning, som koster relativt lidt og ofte er let at udføre – og giver besparelser straks. I et dårligt isoleret hus bør loftet være det allerførste, der efterisoleres.

Hent byggeanvisning her

Inddrag loftsrummet og efterisolér

Er der brug for større boligareal og står loftrummet tomt og ubenyttet hen, er det en både fornuftig, rentabel og relativt nem løsning at inddrage loftrummet for at skaffe mere plads i huset.

Hent byggeanvisning her

Merisolering af ydervægge

At merisolere huset er en god investering. Du får lavere varmeudgifter og skaber samtidig en mere komfortabel bolig. Hvis facaden trænger til en renovering, bør der tænkes langsigtet og få isoleret samtidigt. Omkostningerne til isolering udgør oftest kun en mindre del af de samlede omkostninger.

Hent byggeanvisning her

Merisolering indvendigt af ydervæg – traditionel løsning

Indvendig isolering – hvis facaden skal bibeholdes, som den er. At isolere vægge indefra er en god investering.

Hent byggeanvisning her

Merisolering af bjælkelag over krybekælder

Merisolering af bjælkelaget over krybekælderen er en god investering – lavere varmeudgifter, kulde og træk minimeres, og der opnås bedre indeklimakomfort.

Hent byggeanvisning her

Byg tæt og energiklogt med PAROC® Conci™

PAROC® Conci™ er et komplet sortiment for tæt og energirigtigt byggeri og omfatter alle de komponenter, der skal til for at kunne bygge tæt. Til nogle løsninger er der flere muligheder, som alle leder til det rette resultat.

Hent byggeanvisning her

Isolér garagen eller depotrummet

En uisoleret garage eller depotrum kan udnyttes langt bedre, hvis det isoleres. Relativt let kan rummet ”opgraderes” til hobbyrum, værksted eller andet.

Hent byggeanvisning her

Få yderligere information om efterisolering med Paroc her, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...