Skal der isoleres?

Annonce – Dato 3 okt 2019

På paroc.dk kan man altid finde de seneste produktnyheder og aktuelle produktinformationer. Her kan man hente byggevaredeklarationer, typegodkendelser, produktbrochurer og lommeguider, samt en stor mængde teoretisk viden om bl.a. brandsikkerhed, energieffektivisering og bæredygtighed.

På paroc.dk findes de nødvendige hjælpemidler, isolering

Værktøjer & Dokumenter

Under afsnittet ”Værktøjer & Dokumenter” finder man bl.a. Parocs beregningsprogrammer, fx PAROC® PROSAVER™, som hjælper med at beregne energibesparelse og tilbagebetalingstid ved efterisolering, samt alle projekteringsanvisninger, arbejdsanvisninger, monteringsanvisninger og pleje- og vedligeholdelsesanvisninger. Alle anvisninger kan downloades som PDF-filer, og nogle af monteringsanvisningerne findes som animeringer.

Indhold:

 • Arbejds- og montagevejledninger
 • Beregningsprogrammer
  PAROC Calculus
  Beregninger af varmetab, overfladetemperatur og temperaturfald til forskellige anvendelser inden for HVAC, procesindustri og Marine.

DOF-THERM beregningsprogram

Til beregning af U-værdier, fugtighed (vurdering af risici for kondens, og energiforbruget i konstruktioner.

PARAFON SOUND CALCULATOR

Til beregning og sammenligning af hvorledes efterklagstiderne i forskellige rum varierer, afhængig af hvilket Parafon® produkt der vælges.

PAROC® PROSAVER™

Til beregning af hvor meget energi der kan spares ved en ekstra isolering af flade tage, skråtage, udvendige vægge og kældervægge.

PAROC Dimensioneringsværktøj før Klimatplade ZERO

Til beregning af skruelængde og dimensionerende laster.

 • Brochurer
 • Certifikater og godkendelser Testrapporter. Byggevaredeklarationer. CE-certifikater. Construction Approvals.
 • Designværktøjer og DWG-filer
 • FAQ – Spørgsmål og svar Akustik. Bygningsisolering. HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).
 • Plejeanvisninger
 • Ydeevnedeklarationer

Firmaprofil

Paroc er en af Europas førende producenter af energieffektive og brandsikre isoleringsløsninger for nye og renoverede bygninger til søfart, offshore, akustiske og andre industrielle anvendelser. Gennem Parocs 80-årige historie har de opnået et ry for innovation, produktydelse, teknisk ekspertise og bæredygtighed. Parocs målsætning er at forblive en innovativ og pålidelig partner for et bæredygtigt byggemiljø. Paroc er en del af Owens Corning.

Yderligere information: www.paroc.dk, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Idrætsanlæg Knivsta, Sverige

Idrætsanlæg Knivsta, Sverige

Knivsta

“Centrum för idrott och kultur”, CIK, er Knivstas hidtil største byggeprojekt...

Kartonfabrikken Gruvön, Sverige

Kartonfabrikken Gruvön, Sverige

Grums

Den 12. december 2016 vedtog BillerudKorsnäs’ bestyrelse den største fremtids...

Myllypuro Campus, Helsingfors, Finland

Myllypuro Campus, Helsingfors, Finland

Helsinki

En ny campus for bygningskonstruktører og sundhedsstuderende er under opførel...