PAROC ZERO

Annonce – Dato 4 Feb 2020

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) kræver, at alle nye bygninger fra og med 2021 skal opføres som 2020-hus. For offentlige bygninger gælder dette allerede fra 2019. Et 2020-hus er et hus med en særdeles god energimæssig ydeevne. Det lave energibehov, som er tæt på nul, bør i høj grad dækkes af vedvarende energikilder, herunder dem, der produceres på stedet eller i nærheden.

Et fleksibelt isoleringskoncept fra PAROC, der opfylder 2020-hus-standarderne

Opgradering af klimaskærmen

For at spare energi i byggesektoren er det også nødvendigt at fokusere mere på at opgradere den eksisterende bygningsmasse. Ved at opgradere klimaskærmen for fritliggende huse bygget før 1990 kan man opnå en energibesparelse på op til 8 TWh.

En unik isoleringsløsning

PAROC ZERO er et fleksibelt isoleringskoncept, som er en unik løsning til isolering af både nye og eksisterende bygninger, så de opfylder 2020-hus-standarderne.

Ydervægge

Ydervægge er en del af klimaskærmen, som beskytter mod vejr og vind, lyd og brand. En udvendig heldækkende isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden af bærende konstruktioner af massivt træ, kryds-lamineret træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner. På vindudsatte steder og i højere bygninger kan der anvendes PAROC Cortex One eller en kombination af Klimaplade ZERO og PAROC Cortex. Eksisterende trækonstruktioner som eksempelvis udfyldningsvægge kan i visse tilfælde kræve et heldækkende lag krydsfiner med en tykkelse på mindst 15 mm for at give et stabilt underlag til fastgørelse af facadebeklædningen.

PAROC ZEROfix, PAROC ZERO, PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO isolering

Totrinstætning med luftspalte

En ventileret facade skal have et drænende og kapillarbrydende lag bag beklædningen. Hvis dette lag består af en luftspalte, forbedres fugtsikringen normalt ved at lave en såkaldt totrinstætnet facade, hvor regnafledningen adskilles fra lufttrykfaldet. På den måde bliver lufttrykfaldet over facadebeklædningen mindre, og mængden af regnvand, der ellers ville være trængt igennem facadebeklædningen på grund af vindtrykket, begrænses. Derfor er det bedst at have en luftspalte bag facadebeklædningen. Formålet med denne spalte er også at fjerne fugt, der trænger ind i bygningen via facadebeklædningen eller via diffusion fra konstruktionen.

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge. Fastgørelsesmetoden består af:

1) vandrette facadeskruer, som tager vindlasten, og
2) vinklede facadeskruer, som tager den lodrette last fra facaden.

Denne kombination giver en særdeles robust konstruktion minimalt med kuldebroer og klarer vægten af både isolering og udvendig beklædning. Systemet kan både anvendes til nybyggeri og renovering.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO En homogen stenuldsplade, som monteres i et eller flere lag på den underliggende konstruktion. Formatet er 1200 x 600 mm og tykkelserne 100, 150, 200 og 250 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A1.

PAROC Cortex og PAROC Cortex One

En stenuldsbaseret løsning, der består af en stenuldsplade beklædt med et ikke-brændbart, vindtæt lag. PAROC Cortex One med formatet 1500 x 600 mm og tykkelserne 150 og 200 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0. PAROC Cortex med formatet 1800 x 1200 mm og tykkelsen 30 mm kan monteres på ydersiden af Klimaplade ZERO i specielt vindudsatte områder. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0.

Typegodkendelse

RISE Certifiering i Sverige har udfærdiget en typegodkendelse for facadesystemet PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO med løbenummer SC1384-17, som omfatter isolering, fastgørelsesskruer og brandhæmmende trælægte. Facadesystemet opfylder kravene til brandsikring og fugtsikring i henhold til bygningsreglementet samt holdbarhed, dimensionering og vindbelastning.

Læs mere om bygningsisolering og om isolering med vindspærre

Projekteringsanvisning

Produktblad

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...