PAROC® BASIS™ - Isolering af fundamenter

Annonce – Dato 19 Apr 2018

Til fugtsikre og bæredygtige bygninger

PAROC® BASIS™ - Isolering af fundamenter

Det bliver stadig vigtigere at vælge de rette materialer og den rette isolering, når man skal skabe energieffektive og bæredygtige bygninger. Det gælder ikke mindst fundamentet. PAROC® BASIS™ er fællesbetegnelsen for PAROC's sortiment af løsninger til fundamenter – de fleste af dem fremstillet i det fugtsikre materiale PAROC Stenuld. Et velisoleret fundament uden fugtskader er med til at gøre bygningen sund og bæredygtig.

PAROC® Stenuld – Naturligt bæredygtigt:

  • Brandsikker - PAROC Stenuld kan ikke brænde. Isoleringen tåler temperaturer over 1000 °C og bidrager til brandsikkerhed og bæredygtigt byggeri. PAROC Stenuld er klassificeret i Euroklasse A1, ubrandbart materiale.
  • Fugt- og vandafvisende - Fugtig isolering har dårligere isoleringsevne. PAROC Stenuld kan hverken absorbere eller lagre fugt, men er vandafvisende og bevarer den samme gode isoleringsevne i hele bygningens levetid.
  • Bevarer form og isoleringsevne - Sten er et uorganisk materiale, som hverken ældes, krymper eller ændrer form. Det samme gælder stenuld. PAROC Stenuld bevarer den samme gode varme- og brandisoleringsevne i hele bygningens levetid og bidrager til effektiv energibesparelse.
  • Lydisolerende - Stenuldens fiberstruktur og densitet giver den udmærkede lyddæmpende egenskaber. PAROC Stenuld dæmper støj meget effektivt og bidrager til et behageligt indeklima.

Fundamentisolering

Isolering under et terrændæk, i et gulvbjælkelag, i en krybekælder eller på ydersiden af en kældervæg forhindrer problemer med fugt og skimmelsvamp, mindsker energiforbruget og skaber forudsætninger for et behageligt indeklima. Fundamentkonstruktionen skal kunne modstå skiftende fugt- og temperaturforhold i jorden og yde beskyttelse til de øvrige bygningsdele.

Egenskaber for PAROC® BASIS™:

  • Kapillarbrydende (suger ikke vand)
  • Drænende
  • Hurtig og naturlig udtørring (tørrer ud både opefter og nedefter)
  • Bevarer sine gode isoleringsegenskaber selv i fugtige miljøer

Program:

GRS A-TERRÆN
PAROC stenuld er et ideelt materiale til isolering under betonplader, fordi materialet både er kapillarbrydende og diffusionsåbent. Anvendes Paroc stenuld under betonpladen, kan det betragtes som en tør anvendelse, og derfor er det ikke nødvendigt at korrigere lambdaværdien ved beregning af betonpladens U-værdi. Tørretiden for en løsning med stenuld er 60-70 % kortere end for tilsvarende plastisolering.

Betonpladen fortsætter desuden med at tørre ud nedefter, selv efter at gulvbelægningen er lagt på. A-terræn fås i forskellige kvaliteter alt afhængigt af belastning. PAROC GRS 40, A-terræn kan klare en belastning på op til 40 kPa (4000 kg/m²) ved fordelt korttidslast. GRS fås også med trykstyrkerne 20 og 30 kPa. A-Terræn kan også anvendes ved udvendig fugtsikring og tillægsisolering af kælderydervæggen.

GRL TERRÆNLAMEL
For at opnå den ønskede isoleringstykkelse er det ofte nødvendigt at lægge flere lag isolering. Man kan opbygge en betydelig isoleringstykkelse i ét lag ved hjælp af GRL 30 Terrænlamel. Denne fremgangsmåde mindsker installationstiden betydeligt. Terrænlamellen har samme trykstyrke som GRS 30 A-terræn, dvs. op til 30 kPa ved fordelt korttidslast. Ved montering skal Terrænlamellerne stilles således, at fibrene vendes lodret og de placeres altid således, at krydssamlinger i isoleringen undgås. Isoleringen skal beskyttes for betrædelse forud for udhældning af beton.

Læs mere om terrænisolering her

Yderligere information: www.paroc.dk, tlf. 49 12 10 00.

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Idrætsanlæg Knivsta, Sverige

Idrætsanlæg Knivsta, Sverige

Knivsta

“Centrum för idrott och kultur”, CIK, er Knivstas hidtil største byggeprojekt...

Kartonfabrikken Gruvön, Sverige

Kartonfabrikken Gruvön, Sverige

Grums

Den 12. december 2016 vedtog BillerudKorsnäs’ bestyrelse den største fremtids...

Myllypuro Campus, Helsingfors, Finland

Myllypuro Campus, Helsingfors, Finland

Helsinki

En ny campus for bygningskonstruktører og sundhedsstuderende er under opførel...