Isolering til HVAC installationer

Annonce – Dato 1 nov 2018

Installationer til varme, ventilation og sanitet (HVAC) har til opgave at gøre vores huse til bekvemme, sikre og sunde bolig- og arbejdsmiljøer. Det er ikke tilstrækkeligt bare at montere rør og ventilationskanaler, man skal også aktivt fokusere på HVAC-skallen. Det vil sige en effektiv isolering af alle HVAC-installationer. Noget, der er ekstremt vigtigt for at energieffektivisere og reducere udledning af drivhusgasser.

Den rigtige isolering

For at installationerne skal give det størst muligt udbytte med lavt energitab og vedligeholdelsesomkostninger skal de isoleres rigtigt. Varmesystemerne isoleres for at begrænse varmetab. Man isolerer således af helbreds-, sikkerheds -og miljømæssige samt økonomiske årsager. Ved at vælge det rigtige produkt til den rigtige anvendelse forlænges HVAC-systemets levetid, og vedligeholdelsesbehovet reduceres. Ledninger til varme rør, kolde rør, rør til komfortkøling, røg- og røggaskanaler samt rør til regnvand og spildevand skal af hver sin respektive årsag isoleres. Gennem isolering mindskes varmetabet, og man undgår frostskader samt spredning af brand og kondensdannelse.

Andre isoleringsemner

HVAC-systemer indeholder også andre komponenter, der skal isoleres. Afløbsrør, rør til regnvand, røg- og røggaskanaler isoleres oftest for at sikre funktionen. Ved at isolere alle dele af systemet med PAROC-produkter skaber man ikke kun en effektiv HVAC-skal, man forbedrer også brandsikkerheden, reducerer uønsket støj og forhindrer skader som følge af kondens og frost.

Beregningsprogram, der hjælper dig med at udregne isoleringsbehovet i dine projekter

Nu lancerer vi nye Paroc Calculus
En ny version af onlineprogrammet PAROC® Calculus er blevet frigivet. Nye funktioner og en forenklet brugergrænseflade gør beregningsprogrammet nemt at bruge på alle enheder. PAROC® Caculus er et beregningsprogram til teknisk isolering, som kan bruges til dimensionering af varmeisolering til forskellige formål inden for HVAC og procesindustrien, f.eks. rør, ventilationskanaler og tanke i procesindustrien. Med den nye version af PAROC® Calculus er det også muligt at beregne varmetab for isolerede og ikke-isolerede ventiler og flanger, som normalt øger risikoen for varmetab. Det er også muligt at tage hensyn til de varmebroer, der opstår i bæringer til rør og kanaler.

Med PAROC Calculus kan du designe energieffektive og økonomiske isoleringsløsninger til forskellige formål inden for HVAC og procesindustrien ved hjælp af PAROC-produkter.

PAROC Calculus - fordele:

  • Brugervenlig grænseflade
  • Kan bruges på pc'er, tablets og mobiltelefoner
  • Beregning af varmetab, overfladetemperatur og temperaturfald i rør, ventilationskanaler, tanke i procesindustrien, ventiler og flanger.
  • Nem indtastning af rørdiametre og kanaldimensioner (foruddefinerede)
  • Varmebroer i bæringer til rør og kanaler
  • Udskriv dine beregninger i pdf-format Alle beregninger er baseret på de ligninger, der er beskrevet i standarden DS/EN ISO 12241.

Link til PAROC® Calculus

NYHED! PAROC Calculus online

Med PAROC Calculus kan du designe energieffektive og økonomiske isoleringsløsninger til forskellige typer applikationer til HVAC og procesindustrien for PAROC Teknisk Isolerings produkter. Beregningerne er baseret på reglerne i EN ISO12241 "Varmeisolering af installationer". Ny og opdateret PAROC Calculus online er nem at bruge på alla typer enheder.

Brug PAROC Calculus online

Referenceprojekter fra PAROC DANMARK

Hospital, Jyväskylä, Finland

Hospital, Jyväskylä, Finland

Jyväskylä

Der er ingen tvivl om, at Hospital Nova, der ligger på en 5,5 hektar stor g...

Skolecenter, Imatra Finland

Skolecenter, Imatra Finland

Imatra

Byen Imatra blev træt af problemer med indeklimaet i skolerne og besluttede...

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Flerfamiliehuse, Mölndal, Sverige

Göteborg

Området Elisedal ligger i Krokslätt, beliggende i skråningerne mellem Guldhed...

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Höganäs

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi ...