End use klassifikationstestet og dokumenteret brandsikre facader

Annonce – Dato 17 jan 2023

Nordisk Profil tilbyder et komplet facadesystem med dokumenteret brandklassificering – testet og bestået iht. B-s1,d0 / B-s2,d0. Som specialist i brandklasser, krav, regler og dokumentationsbehov for facadeløsninger med trælameller, sikrer Nordisk Profil dig en brandsikker og bæredygtig facade, der lever op til BR18.

Nordisk Profil - Brandsikre facader

Horsens Gymnasium med fritsvævende trælameller, Woodfac Click facadesystem.

GARANTI FOR DOKUMENTERET BRANDTEST IHT. BR18

De brandtekniske krav, BR18-forhold og ikke mindst dokumentation i forbindelse med facadeløsninger med træ bliver som oftest gjort til en væsentlig risikofaktor og et større problem, end det i virkeligheden er. Men så længe man har en systemløsning, der er godkendt, er det ikke en udfordring!

I Nordisk Profil er der styr på Bygningsreglementet kapitel 5 – Brand samt tilhørende vejledning. De er professionel sparringspartner for brandrådgivere, arkitekter, entreprenører, bygherrer og montørrer.

Som leverandør og specialist er der stort fokus på at skabe dokumentationsbro mellem det der tegnes, det der testes og det, der bygges. Det betyder garanti for systemløsninger, der er testet og godkendt iht. EN13501-1 efter standarden
EN 13823.

Nordisk Profil - Trælameller

Ungdomsboliger i Kbh. NV med Woodfac Panel.

FÅ STYR PÅ DEN PASSSIVE BRANDSIKRING

Som kunde hos Nordisk Profil får du ikke blot et facadesystem. Du får i lige så høj grad professionel sparring og vejledning omkring den passive brandsikring, som er vigtigt for at komme godt i mål.

De brandtekniske krav sætter ofte rammen for materialevalg, dimensioner, design og økonomi. Derfor er det også vigtigt at have styr på projektets brandstrategi og den passive brandsikring i den indledende projektfase.

I samarbejde med Nordisk Profil får du råd og vejledning til:

  • Brandstrategirapport
  • Materialevalg og design ift. brandklassekrav
  • Brandtekniske regler og muligheder omkring hovedfacade og klimaskærm
  • Facadebeklædningens muligheder og variabler ift. BR18
  • Nødvendig brandteknisk dokumentation af: Præ-accepterede løsninger, komparativ analyse, brandteknisk dimensionering og orienterende brandprøvning

Nordisk Profil - patenterede Woodfac facadesystem

Tv: EN 13823 End Use systemtest
Th: ISO 13785-1 facadetest

Nordisk Profils unikke patenterede Woodfac facadesystem består af bæredygtige og brandsikre lameller i træ med bærende struktur i aluminium, der tager højde for statiske påvirkninger og termisk bevægelse.

Vil du vide mere om Woodfac eller andre facadeløsninger i træ og/ eller aluminium, kontakt Nordisk Profil på tlf. 45 166 100 eller send en mail på np@nordisk-profil.dk.

Du finder mere info og referenceprojekter på www.nordisk-profil.dk

Mere om produktet Brandsikker lamelløsning

Brandsikker lamelløsning

Løsninger der er End Use testet og brandteknisk dokumenteret

EPD certifikat

Referenceprojekter fra Nordisk Profil A/S

Papirøen

Papirøen

Nybygning | København | 850 mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. svarende til 10 bygninger i København med 400 ...

Bella Center Ressource

Bella Center Ressource

København

Arkitekt: COBE & Vilhlem Lauritzen

Studieboliger i Hermodsgade

Studieboliger i Hermodsgade

Ombygning | København | 100 mio.kr

Ombygning af boligbyggeri m.m. svarende til 1 bygninger i København med 130 l...

Hansenberg Tekniske Gymnasium

Hansenberg Tekniske Gymnasium

Nybygning | Kolding | 50 mio.kr

Nybygning af gymnasium i Kolding på 2 etager . Selve byggeriet er påbegyndt a...