Det er ikke kun produktet, der skal være grønt

Annonce – Dato 1 nov 2022

wedi arbejder for mere bæredygtigt byggeri

wedi er, som så mange andre, opmærksomme på den verden, vi lever i, og vi er derfor påbegyndt det store arbejde med ESG-regnskab. Første step for os er arbejdet med en bæredygtighedsstrategi.

Vores målsætninger er store og i samarbejde med Christian Therkelsen fra Craftsmanship, der har mere end 15 års erfaring med strategisk organisations- og ledelsesudvikling - især med stor erfaring inden for udvikling og opbygning af organisationers evne til at skabe bæredygtige resultater, vil vi arbejde langsigtet og systematisk, for at nå vores mål.

Christian Therkelsen vil løbende følge wedi Skandinavien og vores målsætninger og vil hvert kvartal udarbejde en rapport omkring vores udvikling, der vil ligge offentlig tilgængelig på vores hjemmeside.

I løbet af Q3-4 2022 har vi holdt de første indledende møder omkring udvælgelsen af hvilke 2-3 verdensmål vi vil fokusere på og arbejde med. Det er her blevet tydeligt, hvor og hvordan at vi kan sætte ind og ændre vores vaner.

wedi - Mød os på Building Green KBH 2022

wedi arbejder for mere bæredygtigt byggeri

wedi er den eneste leverandør af vådrumspladesystemer, der kan levere en EPD (Environmental Product Decleration) på sine produkter. Herud over er wedis produkter CE-mærket og vores S-foam serie og membrankoncept er listet i Husproduktportalen - en database over byggematerialer, der kan anvendes i svanemærkede byggerier.

En god ide kræver lys i pæren

Hos wedi producerer vi selv en del, af den nødvendige strøm til vores fabrik i Emsdetten Tyskland - via vores eget solcelleanlæg. Vores egenproduktion suppleres med 100% grøn elektricitet fra vedvarende kilder, dette har vi gjort siden 2013.

Igennem partnerskaber skaber vi læring

 I samarbejde med tekniske skoler over hele landet, afholder vi kurser og undervisning for lærlinge, og sikrer herved godt håndværk, samt en god forståelse og viden til at udføre opgaverne korrekt. Igennem uddannelse skaber vi et fokus på de rette værdier og sikrer at fremtidens baderum bygges med rette fald, energivenlige og vandtætte.

Læs her for mere info

Referenceprojekter fra Wedi GmbH Danmark

Gartnerbyen - Byggefelt 2.9 - Bygning 1+2+3+4

Gartnerbyen - Byggefelt 2.9 - Bygning 1+2+3+4

Nybygning | Odense Kommune | 98 mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 4 bygninger i Odense Kommune med 108 le...

Talrækkerne Frederikssund

Talrækkerne Frederikssund

Frederikssund

I Frederikssund – hvor den tidligere Oppe Sundby Skole lå – opføres der 46 sk...

Søbrinken Holing Engpark

Søbrinken Holing Engpark

Nybygning | Herning | 70 mio.kr

Nybygning af tæt/lav i Herning med 39 lejligheder på 2 etager . Selve byggeri...

Hotel Vejlefjord

Hotel Vejlefjord

Ombygning | Stouby | 8 Mio.kr

Ombygning af hotel & restauration i Hedensted på 3 etager . Selve byggeriet e...