Sådan håndterer landets førende dørproducent de nye klimakrav

Annonce – Dato 17 jan 2023

Fra januar 2023 bliver der stillet nye krav til den danske byggebranche med klimaberegninger og livscyklusvurderinger, som skal være med til at nedsætte både ressource- og energiforbrug i større nybyggeri. Derfor har man hos landets førende dørproducent, Swedoor, været i fuld gang med at forberede sig på den nye og mere bæredygtige virkelighed blandt andet med brugen af et nyt værktøj.

Swedoor - Landets førende dørproducent

I takt med at 2022 er blevet skiftet ud med 2023, var det foruden markeringen på et nyt år også startskuddet til en ny virkelighed for den danske byggebranche. Den 1. januar trådte nye bæredygtigheds- og klimakrav nemlig i kraft, og det får blandt andet særlig betydning for udførende entreprenører, bygherrer, arkitekter og håndværkere.

Det skyldes, at man fremover skal forholde sig til en livscyklusvurdering (LCA) i forbindelse med nybyggeri, der skal bruges til at tydeliggøre, hvordan en bygning påvirker miljøet gennem hele sin levetid. I den forbindelse, skal der foreligge beregninger for alt nybyggeri, der er omfattet af den europæiske energiramme, og for byggeri over 1000 kvadratmeter må den samlede udledning ikke overstige 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år. Derfor er det nødvendigt at kunne skaffe oplysninger om materialetyper og mængder, der indgår i byggeriet som for eksempel døre.

Swedoor har forberedt sig på de nye klimakrav med brugen af nyt værktøj

- Hos Swedoor har bæredygtighed i mange år haft stor indflydelse på vores arbejdsmetoder blandt andet i forhold til optimal udnyttelse af den energi, som vi bruger og ikke mindst vores politik omkring indkøb af bæredygtigt tømmer med vores multi-site FSC® (Forest Stewardship Council®) og PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) chain of custody-certificering. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi igen er parate til at kunne understøtte og rådgive vores kunder om de nye klimakrav og nødvendige data, der skal bruges i forbindelse med en klimaberegning af vores materialer, forklarer Hauke Thiessen, som er salgsdirektør hos Swedoor i Danmark og fortsætter:

- I forbindelse med de nye klimakrav har Energistyrelsen fået udviklet klimaberegningsværktøjet, LCA Byg, som vi hos Swedoor forventer bliver det mest anvendte værktøj til at lave livscyklusanalyser og klimaberegninger. Derfor har vi brugt de seneste måneder på at sætte os grundigt ind i funktionen for at få bedst mulige indsigter i det arbejde og behov, som bygherre og deres rådgivere har som konsekvens af den nye lovning.

Swedoor - Dokumenation der gør det mere gennemsigtigt Dokumentation, der gør det mere gennemsigtigt

EPD’er er miljøproduktdeklarationer, som går ind og dokumenterer miljøpåvirkningen bag det enkelte produkt og er derfor typisk den dokumentation, der anvendes til at lave klimaberegninger i forbindelse med nybyggeri. Derfor udarbejder man hos Swedoor løbende produktspecifikke EPD’er, og som et ekstra tiltag har Swedoor udarbejdet generiske LCA Bygfiler, der kan anvendes direkte i LCA Bygs beregningsværktøj:

- På LCA Bygs platform, som kan bruges til at udarbejde en livscyklusvurdering, er det muligt at anvende generiske beregninger. Men for os har det været væsentligt at forsøge at hjælpe både bygherre og deres rådgiver så meget som muligt med de nye klimakrav, og det har blandt andet betydet, at vi udarbejder produktspecifikke EPD’er for alle vores produktgrupper som for eksempel indvendige- og udvendige trædøre. Filerne bliver løbende publiceret på vores hjemmeside og kan suppleret af vores LCA Byg filer anvendes direkte i LCA Bygs beregningsværktøj, som efterfølgende udregner den livscyklusvurdering, der skal bruges til nybyggeri, forklarer Hauke Thiessen.

Hos Swedoor kommer man løbende til at udarbejde flere EPD’er som du kan downloade sammen med LCA Bygfiler her.