Store besparelser med BWT blødgøring i ejendommen

Annonce – Dato 3 maj 2022

Står du over for et bygge- eller renoveringsprojekt af større ejendomme, bygninger eller institutioner? Så kan en investering i blødgøringsanlæg være et oplagt valg for lavere drifts- og energiomkostninger.

Store besparelser med BWT blødgøring i ejendommen

Der er især tre steder, hvor kalkfrit vand giver store besparelser.

1. Spar penge på energien

En belægning på kun 1 mm kalk på varmefladerne i varmevekslere, kedler og varmtvandsbeholdere kan øge energiforbruget med op til 10 %. Med kalkfrit vand undgår du kalkbelægninger og reducerer energiforbruget. Derudover giver kalkfrit vand et lavere energiforbrug på cirkulationspumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke længere stopper til med kalk.

2. Udnyt fjernvarmen og undgå tillægsafgift

Kalken betyder også, at fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt, hvilket giver tillægsafgifter på grund af høj returtemperatur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjernvarmevandet bedre, og du undgår at skulle betale en tillægsafgift.

3. Få lavere udgifter til drift- og vedligehold

Kalk i vandet koster dyrt på driften. Kalk forringer levetiden på alle installationer og giver øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Kalk i rør, toiletter, blandingsbatterier og kedler giver merarbejde til ejendommens medarbejdere og skaber problemer for beboerne. Ved at fjerne kalk fra vandet sparer du tid og penge både hos boligforeningen og beboerne.

Kontakt mig med rådgivning og priser

...Eller læs mere om blødgøring i ejendomme her! 

SE, HVORDAN DET GIK, DA KAB, FSB OG TINGBJERG TESTEDE ET BWT BLØDGØRINGSANLÆG

FORDELE VED BLØDGØRING AF VAND I STØRRE EJENDOMME
 

  • Øget levetid på installationer og hårde hvidevarer
  • Færre beboerhenvendelser
  • Lavere driftsomkostninger
  • Markant lavere energiforbrug

Når du fjerner kalk fra vandet, får du færre kalkaflejringer i varmtvandsbeholdere, varmesystemet og alle tappesteder i køkkener og badeværelser hos beboerne.

Desuden undgår du strafafgifter på grund af høj returvarme på fjernvarmevandet.

Kontakt mig med rådgivning og priser

Eller læs mere om blødgøring i ejendomme her!

Referenceprojekter fra BWT Danmark

Grundfos – demineraliseringsanlæg
VEKS – katalystisk afiltning