VEKS – katalystisk afiltning

VEKS havde store forventninger, da selskabet for godt to år siden satte sit nye, katalytiske afiltningsanlæg i drift. “Og de er allerede blevet indfriet,” konstaterer VEKS’ projektkoordinator inden for kedler og distributionsanlæg, Mike Jarvig. VEKS’ anlæg er det første af sin slags i stor skala, og selskabet slår gerne til lyd for, at katalytisk affiltning er en fremtidssikker, miljøvenlig og oven i købet billig metode til at fjerne ilt fra fjernvarmevand.

De tre afiltningsanlæg har nu i godt et par år fungeret upåklageligt, og man har opretholdt en høj vandkvalitet i fjernvarmesystemet. “Også selvom fjernvarmevandet påføres øget ilt ved reparationer, udskiftning af ventiler, udvidelser af fjernevarmesystemet osv.,” fortsætter Mike Jarvig. 

Med det nye anlæg har VEKS desuden fået reduceret driftsomkostningerne til under det halve – med en tilbagebetalingstid på ca. fem år. Mike Jarvig er begejstret: “Al levetidsforlængelse gavner! Det har oven i købet givet os en merindtjening, at vi kan sælge spædevand af højeste kvalitet til de lokale fjernvarmeselskaber.” 

Også uden for landets grænser vækker metoden opsigt. Via COWI blev BWT kontaktet af Stanford Universitet, hvor fjernvarme skulle erstatte et dampsystem. Universitetet havde besluttet sig for en grøn profil med nul-emission via langtidsholdbare, miljøvenlige løsninger. 

Succeshistorierne er i mellemtiden nået til Køge Kraftvarmeværk, som også har fået anlæg til katalytisk afiltning. – Både i transmissionssystemet og i Køge Fjernvarmes eget vand. Anlægget i Køge er på et 20 m3 / timen og medvirker til en lang levetid på rørsystemerne.

Kontakt ved VEKS: Projektkoordinator Mike Jarvig , e-mail: mja@VEKS.dk

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Flere produkter fra BWT Danmark

RESTAURANT, KANTINE, CAFÉ OG KAFFE

RESTAURANT, KANTINE, CAFÉ OG KAFFE

BWT behandler vandet på forskellige måder alt efter applikation og behov


Blødgøring til ejendomme

Blødgøring til ejendomme

Vandbehandling til større ejendomme


SVØMME-​ OG SPORTSHALLER

SVØMME-​ OG SPORTSHALLER

Korrekt vandbehandling og styring sikrer sundt badevand


TANDKLINIKKER

TANDKLINIKKER

Vi tilbyder løsninger til hele klinikken, autoklaver og dental units


Referenceprojekter fra BWT Danmark

Grundfos – demineraliseringsanlæg