Grundfos – demineraliseringsanlæg

I efteråret 2013 fik Grundfos installeret et nyt vandbehandlingsanlæg fra BWT, der skulle reducere vandforbrug og forbruget af Mix-bed ionbytter. 

- Vi blev kontaktet af BWT, der med deres DemiPro-anlæg både kan levere en meget fin vandkvalitet med et lavt ledningsevneniveau svarende til mindre end 0,1 µS/cm, og samtidig udnytte vandet meget effektivt, så spildet reduceres markant, siger Ulla Bork, der er kemi- og procesingeniør hos Grundfos, og som var ansvarlig for projektet. 

- Vi sender stadig vandet gennem poleringsanlægget, men fordi vandkvaliteten inden polering nu er meget bedre, har vi reduceret forbruget af Mix-bed ionbytter med 93%, så vi i dag kun bruger ca. 17.000 kroner om året på disse kemikalier mod tidligere 250.000 kroner. 

- Hertil kommer en meget stor vandbesparelse fra DemiPro-anlægget. Hvor vi med det gamle anlæg havde et vandspild på ca. 40%, har vi i det nye anlæg et spild på kun 1-2%. Det betyder, at vores samlede vandforbrug er reduceret med ca. 67% fra 3068 m3 vand i 2013 til 1.019 m3 i 2015. Det svarer til en besparelse på mere end 100.000 kroner til vand og afledning pr. år. Alt i alt, så har anlægget performet så godt at det er blevet tilbagebetalt på meget hurtigere end de 19 måneder, vi forventede, da vi besluttede det, slutter hun. 

Ledningsevnen overvåges digitalt af Grundfos og evt. fejl resulterer i en mail og SMS til relevante medarbejdere hos Grundfos. BWT fjernovervåger anlægget, da man har indgået en serviceaftale med BWT.

 
Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Referenceprojekter fra BWT Danmark

VEKS – katalystisk afiltning