Grundfos – demineraliseringsanlæg

I efteråret 2013 fik Grundfos installeret et nyt vandbehandlingsanlæg fra BWT, der skulle reducere vandforbrug og forbruget af Mix-bed ionbytter. 

- Vi blev kontaktet af BWT, der med deres DemiPro-anlæg både kan levere en meget fin vandkvalitet med et lavt ledningsevneniveau svarende til mindre end 0,1 µS/cm, og samtidig udnytte vandet meget effektivt, så spildet reduceres markant, siger Ulla Bork, der er kemi- og procesingeniør hos Grundfos, og som var ansvarlig for projektet. 

- Vi sender stadig vandet gennem poleringsanlægget, men fordi vandkvaliteten inden polering nu er meget bedre, har vi reduceret forbruget af Mix-bed ionbytter med 93%, så vi i dag kun bruger ca. 17.000 kroner om året på disse kemikalier mod tidligere 250.000 kroner. 

- Hertil kommer en meget stor vandbesparelse fra DemiPro-anlægget. Hvor vi med det gamle anlæg havde et vandspild på ca. 40%, har vi i det nye anlæg et spild på kun 1-2%. Det betyder, at vores samlede vandforbrug er reduceret med ca. 67% fra 3068 m3 vand i 2013 til 1.019 m3 i 2015. Det svarer til en besparelse på mere end 100.000 kroner til vand og afledning pr. år. Alt i alt, så har anlægget performet så godt at det er blevet tilbagebetalt på meget hurtigere end de 19 måneder, vi forventede, da vi besluttede det, slutter hun. 

Ledningsevnen overvåges digitalt af Grundfos og evt. fejl resulterer i en mail og SMS til relevante medarbejdere hos Grundfos. BWT fjernovervåger anlægget, da man har indgået en serviceaftale med BWT.

 
Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Flere produkter fra BWT Danmark

RESTAURANT, KANTINE, CAFÉ OG KAFFE

RESTAURANT, KANTINE, CAFÉ OG KAFFE

BWT behandler vandet på forskellige måder alt efter applikation og behov


EJENDOMME OG INSTITUTIONER

EJENDOMME OG INSTITUTIONER

Vandbehandling til større ejendomme og institutioner


SVØMME-​ OG SPORTSHALLER

SVØMME-​ OG SPORTSHALLER

Korrekt vandbehandling og styring sikrer sundt badevand


TANDKLINIKKER

TANDKLINIKKER

Vi tilbyder løsninger til hele klinikken, autoklaver og dental units


HOSPITALER OG LABORATORIER

HOSPITALER OG LABORATORIER

Vores løsninger og teknologier til hospitaler og laboratorier


INDUSTRI, ENERGI OG PRODUKTION

INDUSTRI, ENERGI OG PRODUKTION

Højeste grad af hygiejnesikkerhed i drikke-​ og brugsvandssystemer


Landsdækkende serviceaftaler

Landsdækkende serviceaftaler

Vi tilbyder landsdækkende service til erhvervskunder


Kalkfrit vand til boligen

Kalkfrit vand til boligen

Innovativ vandbehandling sikrer den bedst mulige vandkvalitet i dit hjem


Legionellabekæmpelse

Legionellabekæmpelse

Få sikkert vand. Bekæmp legionella i vandet


Vandautomater til alle brancher

Vandautomater til alle brancher

Server det bedste vand for dine kunder, ansatte og besøgende med BWT vand


Referenceprojekter fra BWT Danmark

VEKS – katalystisk afiltning