Indeklimaplader – Dit indeklima har betydning for din livskvalitet

Annonce – Dato 27 Apr 2017

Regulér fugten og slip for skimmelsvamp med Calsitherm Indeklimaplade

Indeklimaplader – Dit indeklima har betydning for din livskvalitet

Indeklimaplader – Dit indeklima har betydning for din livskvalitet

Regulér fugten og slip for skimmelsvamp med Calsitherm Indeklimaplade

Rigtig mange husejere oplever store problemer med fugt, skimmelsvamp og dårligt indeklima i deres bolig. Problemer, der typisk opstår som et resultat af mangelfuld isolering, kuldebroer i bygningen eller forhøjet luftfugtighed i boligen. Bliver disse forhold ikke adresseret, kan det have alvorlige konsekvenser for både beboernes og husets sundhed. 

Når vi lever i vores boliger, afgives der store mængder fugt. Fugten kommer primært fra uhensigtsmæssige brugsvaner som tørring af tøj indendørs, manglende udluftning og ventilation samt forkert opvarmning. Det er vigtigt, at fugten reguleres, enten ved at sørge for at boligen er tilstrækkeligt opvarmet eller ved korrekt udluftning af boligen flere gange dagligt. Men, selv om vi gør os umage, er der i langt de fleste boliger stadig fugt, der skal reguleres.

Effektiv fugtregulering med Calsitherm Indeklimaplade

Calsitherm indeklimapladen består af en unik sammensætning af naturlige materialer som kalk og sand. Det giver Calsitherm Indeklimaplade en lang række fugtregulerende egenskaber. Den diffusionsåbne indeklimaplade regulerer fugten gennem den høje kapillaritet, der gør pladen i stand til at suge fugten fra den kolde side af væggen og transportere den igennem den diffusionsåbne plade, hvor fugten fordamper ud i rummet og ventileres væk. 

Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger desuden for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget – men vigtigst af alt, så lader en Calsitherm Indeklimaplade væggen ånde.

Når du efterisolerer med Calsitherm Indeklimaplader, isoleres ydervæggene og vægtemperaturen hæves op over dugpunktet. Det betyder, at kondensering og den medfølgende fugt på overfladen undgås. Dermed elimineres en af de største årsager til dannelsen af skimmelsvamp. 

Skimmelsvamp har de bedste vilkår på kolde fugtige vægge, og opstår derfor typisk i kælderen, på badeværelset, i hjørner ved vinduerne og på loftet. Heldigvis er Calsitherm indeklimapladen meget fleksibel, og kan således nemt tilpasses forholdene på opsættelsesstedet, hvor den fjerner vækstgrundlaget for skimmelsvamp.

Den forbedrede isolering og fjernelsen af de gode vækstbetingelser for skimmelsvamp er til glæde for både dit indeklima, dit varmeregnskab, dit helbred og miljøet.

Fakta om Calsitherm Indeklimaplade

Effektiv kalciumsilikatplade med høj kapillaritet – der effektiv flytter fugt fra den kolde side af en væg til den varme side, hvor den fordamper ud i rummet

Sammensætningen af kalk og silikat giver en høj PH-værdi, der forhindrer skimmelvækst i at formere sig

Isolerer husets indvendige ydervægge og hæver temperaturen op over dugpunktet. Dermed undgås, at der kondenserer fugt på overfladen. Ligeledes fjernes kuldebroer.

Indeklimapladens diffusionsåbenhed regulerer fugten i omgivelserne ved at optage og afgive fugt under regulerede forholde. 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte vores kompetente rådgivningsteam, der gerne stiller deres viden om indeklima og fugt til rådighed. Eller du kan læse mere på www.byggros.com

Find yderligere information om:
 

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...