Vilde planter – nyt koncept til mere vild natur i byen

Annonce – Dato 23 mar 2021

BG Byggros og URBANGREEN er gået sammen om lanceringen af VILDE PLANTER – en pakkeløsning på 960 planteplugs, der dækker 48 m2 bed. Det er optimalt til etablering ved legepladser, parkeringspladser, i gårdhaver, baggårde, eller faktisk alle steder, hvor der er nogle kvadratmeter til overs, enten som bar jord eller i plantekummer.

Alle nyder godt af et stykke fri naturPakken består af 13 forskellige plantearter, som er udvalgt af Dorte Nissen fra URBANGREEN. Planterne blomstrer i varierende grad fra maj til september og tiltrækker et væld af insekter og småfugle i løbet af både blomstringsperiode, men også mens de sætter frø i efteråret.

Fordelen ved planteplugs fremfor frøblandinger er at planteplugs giver et komplet bed fra starten. Derudover er bedet nemmere at holde rent for uvedkommende ukrudt, der ellers hurtigt kunne etablere sig og overtage et bart bed, inden frøblandingen får ordentligt fat.

Nøjsomme og robusteBG Byggros og URBANGREEN er gået sammen om lanceringen af VILDE PLANTER

Alle planterne trives på næringsfattig jord og er robuste og selvsående. På den måde komplimenterer plantearterne hinanden og bibeholder artsvariationen. Naturvejleder Morten DD beskriver de vilde planter således.

Disse naturtyper er planternes svar på den virkeliggjorte socialisme, alle er lige fattige og forarmede og ingen vil være i stand til at overtage det hele”.

Et bed med vilde planter forskønner et område uden synderligt vedligehold. Alle planterne trives uden regelmæssig lugning, vanding eller tilførsel af gødning. Derudover øger de biodiversiteten og er med til at signalere et fokus på bæredygtighed. Trenden i dagens byggeri går ikke på de pæne og stringente staudebede, nu er det den autentiske, hjemmehørende og vilde natur, der er i højsæde.

Alle nyder godt af et stykke fri natur

VILDE PLANTER er sammensat med henblik på etablering på offentlige arealer eller lignende fællesarealer. Derfor er pakken også tiltænkt som en pakkeløsning, der sælges igennem anlægsgartnerne, for at være sikker på, at bedet for alvor kommer til sin ret. Bedet kan med fordel bestilles med en tilhørende vedligeholdelsesaftale hos anlægsgartneren, for at bibeholde dets udformning og plantevariation.

Er du interesseret i mere information om plantearterne, pakkens indhold eller kontakt til en anlægsgartner, sidder vores tekniske salgskonsulenter klar til at hjælpe. Du kan også læse mere på vildeplanter.dk.

Kontakt Jesper Staal-Thomsen på 54556244 eller på jst@byggros.com.

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...