Konstruerede vækstmedier

Konstruerede vækstmedier

Konstruerede vækstmedier

Konstruerede vækstmedier til etablering af grønne anlæg, grønne tage og regnvandshåndtering i urbane miljøer

Et konstrueret vækstmedie er betegnelsen for jorde, der er sammensatte og eventuelt lavet for at opnå specifikke egenskaber. Det kan f.eks. være gode vækstforhold, hydrauliske forhold, bæreevne eller lignende. Et konstrueret vækstmedie kan dog også blot være et sammensat vækstmedie, hvor man ikke nødvendigvis kender materialeegenskaberne for det. Vækstmedier er derfor ikke ens, da de kan være sammensatte med forskellige hensigter.

Konstruerede vækstmedier har den store fordel i forhold til naturlig jord, at vi har mulighed for at kende de enkelte deles oprindelse og vækstmediets egenskaber. Ved at kende data og forstå datagrundlaget for de forskellige typer vækstmedier er det muligt at stille krav til dem og deres egenskaber, og derudfra vælge det vækstmedie, der passer bedst til det enkelte projekt.

Grønne anlæg i urbane kontekster stiller krav til de vækstmedier, der benyttes

Den naturligt lejrede muldjord, som er udviklet over tid, tåler dårligt mekanisk arbejde som opgravning, flytning og belastning, da det skader den naturlige struktur i jorden og derved ændrer den naturlige lejring og i sidste ende jordens egenskaber. Derfor er muldjord udfordret og performer i mange tilfælde dårligt de første år i urbane bede som f.eks. vejbede. Det skyldes dels den maskinelt ødelagte struktur, dels de rammer, jorden skal fungere i.

Byens processer er markant anderledes end det åbne lands, og de ydre stressfaktorer som tørke, periodisk øget vandtilførsel og vægtpåvirkning arbejder mod den naturlige jords mulighed for at regenerere sig selv i urbane miljøer. Desuden har de ydre stressfaktorer en negativ indvirkning på flere nødvendige vækstegenskaber som ilt og vandforhold i jorden.

I konstruerede vækstmedier har du derimod mulighed for at tage højde for disse udfordringer og løse dem.

CityVext

CityVext

Fokus på vækstegenskaber

Læs mere

RodVext

RodVext

Fokus på bæreevne

Læs mere

FilterVext

FilterVext

Fokus på filtreringsevner:

Læs mere

LetVext

LetVext

Fokus på vandtilbageholdelse

Læs mere

Letfyld

Letfyld

Bæreevne og trykstyrke

Læs mere

SIM/SEM

SIM/SEM

Teglbaseret vækstmedie til intensive og ekstensive grønne tage

Læs mere

Løsninger til regnvandshåndtering
CityVext - datablad
RodVext - datablad
FilterVext - datablad
LetVext - datablad
LetFyld - datablad
SIM/SEM - datablad

Relaterede produkter

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver

Grønne tage fra Byggros er komplette tagsystemer - fra ekstensive til intensive


Fugt- og indeklimaløsninger

Fugt- og indeklimaløsninger

Her finder du løsninger der isolerer og fugtregulerer boligen


Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering

Professionelle totalløsninger i alle led


Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne bæredygtige løsninger i byerne


Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...

Nyheder fra BG Byggros

Skil fedtet fra vandet

Skil fedtet fra vandet

Med en BG Greasly kan du nemt spare dig selv og miljøet for en masse besvær

Kamelerne fik deres på det tørre

Kamelerne fik deres på det tørre

Nu har kamelgården fået en opgradering og kamelerne kan igen få tørre fødder

Bekæmp aggressivt ukrudt uden kemikalier!

Bekæmp aggressivt ukrudt uden kemikalier!

En effektiv ukrudtsdug er en mere langsigtet løsning end pesticider

Bypark begrønner Silkeborgs nye bymiljø ved vandet

Bypark begrønner Silkeborgs nye bymiljø ved vandet

Naturpromenade med udsigt til sø og å