Taghaven trives over digterens museum

Annonce – Dato 6 jan 2023

BG Byggros var leverandør og gav råd om vækstmedier til den store taghave over det nye H.C. Andersens Hus.

BG Byggros, stor taghave

Det nye H.C. Andersens Hus i Odense centrum er en spektakulær have i flere etager. Den er anlagt som en taghave ovenpå dæk, og under plantefloret, promenadestierne og de tilvoksede hjørner findes museet og parkeringskældre.

Haven er en såkaldt intensiv taghave med store træer på mange meters højde, store færdigudviklede buske og hækplanter, samt næringskrævende græsser og blomster. De store planter kræver et dybt vækstlag for at kunne trives, gro og stå fast og for at opretholde en stor aktiv rodzone.

BG Byggros, grønne tage og grønne byrumtaghave ovenpå dæk, og under plantefloret, promenadestierne

SPECIELT UDVIKLET JORDSUBSTRAT

Til projektet faldt valget på tegl- og pimpstensbaseret jordsubstrat fra BG Byggros, som er specielt udviklet til intensive taghaver. Indholdet af tegl og pimpsten giver vækstmediet gode vandtilbageholdelsesevner og glimrende hydrauliske evner, der modvirker udviklingen af hængende vandspejl, der ellers ville forvandle hele haven til noget, der ligner en sump. På en taghave har rødderne ikke mulighed for at gro ned i undergrunden for at hente vand, så under vækstmediet ligger en drænplade, der kan opsamle 20 liter/m² af det overskydende vand til senere brug for planterne.

Landskabsarkitekten var udfordret på opbygningen, da dybden af det forventede vækstmedie varierede meget ud igennem byggeriet. Taghaven er bygget på et dæk i flere niveauer, alt efter om det er museet eller p-kælder, der findes nedenunder. Denne niveauforskel er nogle steder på flere meter. Hvis niveauforskellen skulle udjævnes ved hjælp af rent vækstmedie, ville det blive enormt tungt, og samtidig meget bekosteligt.

tegl- og pimpstensbaseret jordsubstrat fra BG Byggros

HAVE I TRE LAG

Derfor blev det besluttet at opbygge et bundlag i ren Leca Letklinker for at skabe en ensartet bundflade, som vækstmediet til beplantningen derefter blev opbygget på. Leca Letklinker er gode til den her slags opbygninger, da de har en meget lav vægt og er meget drænende.

I dette særlige tilfælde blev der til slut tilføjet et ekstra til projektet designet toplag med mere organisk materiale, der ligner almindelig muldjord. Der var et ønske om, at haven skulle have så naturligt et udtryk som muligt, og det blev løst med det særlige toplag. Så haven er reelt opbygget af tre lag af medier til grund for beplantningen.

”Vi arbejder tit med et paradoks i den her slags sager,” fortæller markedschef Torben Hoffmann fra BG Byggros.

”Landskabsarkitekten vil gerne have så meget vækstmedie til beplantningen for at sikre en stor aktiv rodzone, ingeniøren vil gerne have så lav vægt som muligt, så bygningen forbliver sund og stabil, og entreprenøren vil gerne holde udgifterne nede, så budgettet ikke skrider.”

Med en tværfaglig tilgang og ved at kombinere forskellige produkter blev der fundet frem til en løsning, der virker for alle parter. Og det kan du se, når du besøger haven, der er åben for offentligheden hele døgnet.

”Det er første gang, vi har leveret et taghaveprojekt med så store og udviklede hækplanter, buske og træer, og al beplantning trives og vokser efter hensigten. Det skyldes jo også de dygtige folk fra OK Nygaard, vi er meget imponerede over den succesfulde drift af anlægget,” uddyber Torben Hoffmann.

have i tre lag fra BG byggros til det nye H.C. Andersens Hus

FLEKSIBLE LØSNINGER TIL PROJEKTET

BG Byggros har brugt mange år på at udvikle vækstmedierne til grønne tage og grønne byrum og har et bredt udvalg af vækstmedier til forskellige forhold og typer af opbygning. Vækstmedierne er specialdesignede med henblik på håndtering af vand og vækst og kan tilpasses til projektet, hvis der er særlige udfordringer i forhold til opbygningen eller andre forhold at tage hensyn til. Leverandørens konsulenter kommer fra flere forskellige faglige baggrunde og kan sammen skabe alsidige og fleksible løsninger.

”Vi har oplevet en god succes med vores løsninger til grønne tage og taghaver, og vores største aktiv er helt bestemt vores erfaring og tværfaglige viden. Med den kan vi rådgive specifikt til hvert enkelt projekt,” afslutter Torben Hoffmann.

Læs mere på www.byggros.com om de forskellige tagsystemer fra BG Byggros til etablering af grønne tage og taghaver og læs også mere om tidligere projekter.

Underentreprenør, som har bygget selve taghaven:  OK Nygaard
Bygherre: Odense Kommune
Entreprenør: NCC
Landskabsarkitekt: MASU Planning

Kontaktinformation: Torben Eg Hoffman, teh@byggros.com, tlf.: 2060 8838

Mere om produktet Konstruerede vækstmedier

Konstruerede vækstmedier

Læs mere om konstruerede vækstmedier her

CityVext

CityVext

Fokus på vækstegenskaber

Læs mere

RodVext

RodVext

Fokus på bæreevne

Læs mere

FilterVext

FilterVext

Fokus på filtreringsevner:

Læs mere

LetVext

LetVext

Fokus på vandtilbageholdelse

Læs mere

Letfyld

Letfyld

Bæreevne og trykstyrke

Læs mere

SIM/SEM

SIM/SEM

Teglbaseret vækstmedie til intensive og ekstensive grønne tage

Læs mere

Løsninger til regnvandshåndtering
CityVext - datablad
RodVext - datablad
FilterVext - datablad
LetVext - datablad
LetFyld - datablad
SIM/SEM - datablad

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Farum Midtpunkt
Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...

DBU Gymnasium, Tilst