Bekæmp aggressivt ukrudt uden kemikalier!

Annonce – Dato 25 jan 2022

En effektiv ukrudtsdug er en mere langsigtet løsning end pesticider.

effektiv ukrudtsdug fra byggrosEffektiv blokering af rødder bæredygtig løsning

Alle kan være enige om, at ukrudtsbekæmpelse med kemikalier ikke er en særligt bæredygtig løsning. Derudover står vi overfor en forventet forbud mod brug af kemikalier i naturen. Det betyder, at vi skal tænke i andre midler til bekæmpelse af aggressive beplantninger – midler, der er skånsomme mod naturen, men samtidig også hårdføre og effektive i brug.

Plantex Platinium er en særdeles holdbar og effektiv ukrudtsdug af endeløse polypropylene-fibre. Dugen er specielt fremstillet til at bekæmpe de meget invasive ukrudtstyper, som for eksempel japansk pileurt, bambus, siv, bjørneklo eller andre lignende plantearter.

Planter som disse kan være særdeles hårde ved miljøet. De er aggressive og hårdføre og får hurtigt overtaget et område ved hjælp af deres kraftige rodnet. De stærke rødder kan endda ødelægge beton, asfalt og husfundamenter.

Effektiv blokering af rødder

Plantex fungerer ved at kvæle og spærre for rodvækst i den forurenede jord, det vil sige den jord, der er inficeret med rødder og frømateriale fra den uønskede plante. Dette gøres oftest ved at skrabe overjorden af, installere dugen og tildække med ren jord. Her kan du så tilplante med den ønskede beplantning. I Sverige har de desuden haft succes med at indkapsle den forurenede jord helt og efterfølgende anvendt den til fyldmateriale i støjvolde.

Dette kan netop lade sig gøre på grund af dugens høje trækstyrke og holdbarhed – Plantex Platinium holder op til 35 år, når den er installeret korrekt.

Samtidig tillader dugen, at både vand og næringsstoffer passerer uhindret igennem, og dermed bibeholder dugen jordens næringsniveau og fugtindhold.

En miljøvenlig løsning er en langsigtet løsning

Plantex Platinium er så effektivt, at du ikke behøver at anvende pesticider eller lignende sammen med dugen, når blot den er installeret korrekt. Derved er det en enormt miljøvenlig og bæredygtig løsning. Netop derfor er dugen ofte anvendt til ukrudtsbekæmpelse langs veje, togskinner eller lignende strækninger med vild natur.

Det er ukrudtsbekæmpelse uden kemikalier, ligesom naturen foretrækker det.

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Farum Midtpunkt
Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...

DBU Gymnasium, Tilst